Ushqimi i duhur

Qëllimi i trajnimit:

Qëllimi i trajnimit është rritja e vetëdijes për ushqimin dhe ushqimin e duhur dhe me përdorimin e ushqimit të duhur do të zvogëlohen problemet shëndetësore

Pjesëmarrësit e mundshëm:

Të gjithë njerëzit që kërkojnë të kuptojnë më shumë rreth blloqeve ndërtimore të të ushqyerit dhe është gjithashtu kursi ideal për të vepruar si një trampolinë drejt edukimit të ushqimit në të ardhmen

Përmbajtja e këtij trajnimi:

Bazat e trupit dhe të domosdoshme të një diete të shëndetshme

Karbohidratet

Proteinat

Yndyrnat

Mikroelementet

Hidratimi

Miratimi i sjelljeve të ushqimit të shëndetshëm

Matjet e trupit dhe shëndeti

Kohëzgjatja: Trajnimi zgjat 32 orë dhe do të mbahet në UBT, Prishtinë, Ferizaj, Pejë, Gjilan dhe Prizren dhe trajnimi mund të organizohet në internet.

Çmimi: Çmimi për pjesëmarrës është 145 €, përfshirë trajnimin, literaturën dhe procesin e çertifikimit.

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/