Profesionet më të kërkuara në tregun global ofrohen në UBT

25/06/2024

Përzgjedhja e profesionit është një nga vendimet më të rëndësishme në jetë. E ardhmja dhe suksesi në jetë varen drejtpërdrejt nga kjo zgjedhje. Për këtë arsye, orientimi i duhur në karrierë është thelbësor për të parë dhe zhvilluar aftësitë tuaja në përputhje me kërkesat aktuale të tregut të punës duke siguruar që të rinjtë të kenë mundësi për punësim të shpejtë dhe sukses në profesionet e zgjedhura.

UBT, si një institucion i arsimit të lartë që gjithmonë ka sjellë risi në kurrikulat dhe programet e studimit, ofron profesionet më të kërkuara në gjithë globin. Ky institucion u mundëson studentëve të jenë në hap me kërkesat e tregut të punës dhe të barabartë me të gjithë të rinjtë e botës.

Në UBT, ju mund të studioni në disa nga fushat më të kërkuara, duke përfshirë:

Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit:

Ky program përgatit studentët për të adresuar sfidat e prodhimit të ushqimit dhe menaxhimit të burimeve natyrore, duke kombinuar njohuritë e inxhinierisë, agronomisë dhe shkencave mjedisore. Duke studiuar në këtë fakultet ju mund të punësoheni si inxhinier agrikulturor, menaxher i mjedisit dhe specialist në teknologjitë e qëndrueshme bujqësore.

Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi:

Studentët mësojnë të krijojnë, prodhojnë dhe menaxhojnë projekte muzikore duke përdorur teknologji të avancuara. Profesionet përfshijnë producent muzikor, menaxher artistik, kompozitor digjital, etj.

Arti dhe Mediat Digitale:

Ky program përgatit studentët për të krijuar përmbajtje artistike dhe mediatike duke përdorur mjete digjitale. Profesionet përfshijnë dizajner grafik, menaxher i medieve digjitale, animator, etj.

Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë:

Programi trajnon studentët në projektimin dhe ndërtimin e strukturave dhe infrastrukturës. Profesionet përfshijnë inxhinier ndërtimi, menaxher projekti, specialist në zhvillimin e infrastrukturës, etj.

Aktrim:

Ky program përgatit studentët për karrierë në teatër, film dhe media. Profesionet përfshijnë aktor, regjisor, producent teatri, etj.

Media dhe Komunikim:

Programi fokusohet në strategjitë e komunikimit dhe mediat bashkëkohore. Profesionet përfshijnë specialist i marrëdhënieve publike, menaxher i mediave sociale, gazetar, fotograf, montazhier, kameraman, etj.

Gjuhë Angleze:

Studentët mësojnë gjuhën dhe kulturën angleze dhe aftësitë për mësimdhënie dhe përkthim. Profesionet përfshijnë mësimdhënës i gjuhës angleze, përkthyes, redaktor, etj.

Juridik:

Ky program ofron njohuri të thelluara në drejtësi dhe ligj. Profesionet përfshijnë avokat, gjykatës, këshilltar ligjor, etj.

Studime të Sigurisë:

Studentët përgatiten për karrierë në sektorin e sigurisë dhe mbrojtjes. Profesionet përfshijnë analist i sigurisë, specialist i inteligjencës, ekspert i sigurisë kibernetike, menaxher i sigurisë, etj.

Shkenca të Sportit dhe të Lëvizjes:

Programi ofron njohuri në shkencat e sportit dhe rehabilitimin fizik. Profesionet përfshijnë trajner sportiv, fizioterapist, specialist i rehabilitimit, etj.

Shkenca Politike:

Studentët mësojnë për sistemet politike dhe politikat publike. Profesionet përfshijnë analist politik, këshilltar politik, diplomat, etj.

Menaxhim i Patundshmërive dhe Infrastrukturë:

Ky program përgatit studentët për menaxhimin e pronave dhe zhvillimin e infrastrukturës. Profesionet përfshijnë menaxher patundshmërish, zhvillues i pronave, specialist i planifikimit urban, etj.

Psikologji:

Studentët mësojnë për teoritë dhe praktikat psikologjike. Profesionet përfshijnë psikolog klinik, këshilltar, hulumtues psikologjik, etj.

Shkenca të Ushqimit dhe Bioteknologji:

Programi fokusohet në prodhimin dhe sigurinë e ushqimit dhe teknologjitë biologjike. Profesionet përfshijnë nutricionist, shkencëtar ushqimi, bioteknolog dhe specialist i kontrollit të cilësisë ushqimore.

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri:

Studentët mësojnë për zhvillimin e software-it dhe sistemeve kompjuterike. Profesionet përfshijnë inxhinier software, zhvillues aplikacionesh, specialist i rrjeteve kompjuterike, etj.

Sisteme të Informacionit:

Ky program trajnon studentët në menaxhimin dhe analizën e të dhënave. Profesionet përfshijnë analist i sistemeve informatike, menaxher i të dhënave, specialist i sigurisë kibernetike, etj.

Inxhinieri e Mekatronikës:

Studentët mësojnë për integrimin e mekanikës, elektronikës dhe informatikës. Profesionet përfshijnë inxhinier mekatronik, dizajner robotik, specialist i automatizimit industrial, etj.

Infermieri:

Programi ofron trajnime për kujdesin shëndetësor të pacientëve. Profesionet përfshijnë infermier, menaxher shëndetësor, specialist i kujdesit të pacientëve, etj.

Stomatologji:

Ky program përgatit studentët për të ofruar kujdes dentar. Profesionet përfshijnë dentist, kirurg oral,  specialist ortodont, etj.

Farmaci:

Studentët mësojnë për prodhimin dhe shpërndarjen e barnave. Profesionet përfshijnë farmacist, menaxher farmaceutik, specialist i barnave klinike, etj.

Teknik Dentar:

Programi trajnon studentët për të krijuar dhe mirëmbajtur pajisje dentare. Profesionet përfshijnë teknik dentar, dizajner protezash, specialist laboratorik dentar, etj.

Teknik i Radiologjisë:

Studentët mësojnë të përdorin teknologjinë e imazherisë mjekësore për diagnozë dhe trajtim. Profesionet përfshijnë teknik radiologjisë, specialist imazherie, teknolog radiologjik, etj.

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor:

Programi përgatit studentët për të dizajnuar ndërtesa dhe hapësira urbane. Profesionet përfshijnë arkitekt, planifikues urban, dizajner peisazhi, etj.

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi:

Studentët zhvillojnë aftësi për menaxhimin e organizatave dhe ekonomisë. Profesionet përfshijnë menaxher biznesi, kontabilist, analist ekonomik,  konsulent menaxhimi, etj.

Këto programe janë hartuar në përputhje me profesionet më të kërkuara në tregun e punës, duke u mundësuar të rinjve punësim më të shpejtë dhe sukses në profesionin që ata kanë zgjedhur.

UBT është unike dhe ofron një qasje multidisiplinare me ofertën më të mirë dhe programet më moderne, në harmoni me universitetet më të mëdha të Evropës.

Zgjedh UBT-në dhe bëhu pjesë e një institucioni lider që ju drejton drejt suksesit!

 

Leading the Way

#jointheLEADER