Struktura e Programit

Kurrikula e Programit në Art dhe Media Digjitale

 

VITI PARË

Semesteri I

 

Nr. O Lëndët: ECTS
1 O Histori e Artit

 

2
2 O Teori e Artit

 

4
3

 

O Fotografi konceptuale

 

2
4 O Vizatim kreativ 1

 

2
5 O Pikturë

 

3
6 O Multimedia Dizajn 1 3
7 O Skulpturë

 

3
8 O Efekte vizuale dhe film 1 5
9 O Studio/Eksperimentim 1

 

 

5
10 O Visiting artists (ligjëratë) 1 1
11 Z Joint working lunches 1 0
12 Z Udhëtim (Evropë ose Bienale të Venedikut) 0
30
Nr. O/Z Semestri II / Lëndët ECTS
1 O Histori e Artit 2
2 O Teori e Artit 4
3

 

O Fotografi konceptuale 2
4 O Vizatim kreativ 2 2
5 O Pikturë 3
6 O Multimedia Dizajn 2 3
7 O Skulpturë 3
8 O Efekte vizuale dhe film 2 5
9 O Studio/Eksperimentim 2

 

 

5
10 O Visiting artists (ligjëratë) 2 1
11 Z Joint working lunches 2 0
13 Z Udhëtim (Evropë ose Bienale të Venedikut) 0
30

 

 

VITI DYTË

Semestri III

 

Nr. O/Z Lëndët ECTS
1 O Histori e Artit 3 2
2 O Teori e Artit 3 4
3

 

O Teori kritikë 1

 

3
4 O Vizatim kreativ 3 4
5 O Instalim 1

 

5
6 O Studio /Eksperimentim 3 5
7 O Modelim 3D dhe Animacion 1 4
8 O Hi & Low tech Art Pamor 1

 

 

2
9 O Visiting artists (ligjëratë) 3 1
10 Z Joint working lunches 3 0
11 Z Udhëtim (Evropë ose Bienale të Venedikut) 0
30
Nr. O/Z Semestri IV / Lëndët ECTS
1 O Histori e Artit 4 2
2 O Teori e Artit 4 4
3

 

O Teori kritikë 2 3
4 O Vizatim kreativ 4 4
5 O Instalim 2 5
6 O Studio /Eksperimentim 4 5
7 O Modelim 3D dhe Animacion 2 4
8 O Hi & Low tech Art Pamor 2

 

 

2
9 O Visiting artists (ligjëratë) 4 1
10 Z Joint working lunches 4 0
11 Z Udhëtim (Evropë ose Bienale të Venedikut) 0
30

 

 

 

VITI TRETË

Semestri V

 

Nr. O/Z Lëndët ECTS
1 O Teori e Artit Bashkëkohor  (Historia e Teorisë) 1 2
2 O Teori kritikë 3 2
3 O Shkrim kreativ 1 2
4

 

O Studio / Hulumtim 3
5 O Studio / Projekt individual

 

4
6 O Studio / Ekspozitë (production) 4
7 O Multimedia e avancuar 1 4
8 O Sistemi i Artit dhe Komunikimi me institucionet e Artit 1 2
9 O Teza/Diploma 6
10 O Visiting artists (ligjëratë) 1
11 Z Joint working lunches 5 0
12 Z Udhëtim (Evropë ose Bienale të Venedikut) 0
30
Nr. O/Z Lëndët ECTS
1 M Teori e Artit Bashkëkohor  (Historia e Teorisë) 1 2
2 O Teori kritikë 3 2
3 O Shkrim kreativ 2 2
4

 

O Studio / Hulumtim 3
5 O Studio / Projekt individual

 

4
6 O Studio / Ekspozitë (Produksion) 4
7 O Multimedia e avancuar 2 4
8 O Sistemi i Artit dhe komunikimi me institucionet e Artit 2 2
9 O Teza/Diploma 6
10 O Visiting artists (ligjëratë) 1
11 Z Joint working lunches 6 0
12 Z Udhëtim (Evropë ose Bienale të Venedikut) 0
30