Struktura e Programit

Kurrikula e Programit në Art dhe Media Digjitale

 

VITI PARË

Semesteri I

 

Nr.OLëndët:ECTS
1OHistori e Artit

 

2
2OTeori e Artit

 

4
3

 

OFotografi konceptuale

 

2
4OVizatim kreativ 1

 

2
5OPikturë

 

3
6OMultimedia Dizajn 13
7OSkulpturë

 

3
8OEfekte vizuale dhe film 15
9OStudio/Eksperimentim 1

 

 

5
10OVisiting artists (ligjëratë) 11
11ZJoint working lunches 10
12ZUdhëtim (Evropë ose Bienale të Venedikut)0
30
Nr.O/ZSemestri II / LëndëtECTS
1OHistori e Artit2
2OTeori e Artit4
3

 

OFotografi konceptuale2
4OVizatim kreativ 22
5OPikturë3
6OMultimedia Dizajn 23
7OSkulpturë3
8OEfekte vizuale dhe film 25
9OStudio/Eksperimentim 2

 

 

5
10OVisiting artists (ligjëratë) 21
11ZJoint working lunches 20
13ZUdhëtim (Evropë ose Bienale të Venedikut)0
30

 

 

VITI DYTË

Semestri III

 

Nr.O/ZLëndëtECTS
1OHistori e Artit 32
2OTeori e Artit 34
3

 

OTeori kritikë 1

 

3
4OVizatim kreativ 34
5OInstalim 1

 

5
6OStudio /Eksperimentim 35
7OModelim 3D dhe Animacion 14
8OHi & Low tech Art Pamor 1

 

 

2
9OVisiting artists (ligjëratë) 31
10ZJoint working lunches 30
11ZUdhëtim (Evropë ose Bienale të Venedikut)0
30
Nr.O/ZSemestri IV / LëndëtECTS
1OHistori e Artit 42
2OTeori e Artit 44
3

 

OTeori kritikë 23
4OVizatim kreativ 44
5OInstalim 25
6OStudio /Eksperimentim 45
7OModelim 3D dhe Animacion 24
8OHi & Low tech Art Pamor 2

 

 

2
9OVisiting artists (ligjëratë) 41
10ZJoint working lunches 40
11ZUdhëtim (Evropë ose Bienale të Venedikut)0
30

 

 

 

VITI TRETË

Semestri V

 

Nr.O/ZLëndëtECTS
1OTeori e Artit Bashkëkohor  (Historia e Teorisë) 12
2OTeori kritikë 32
3OShkrim kreativ 12
4

 

OStudio / Hulumtim3
5OStudio / Projekt individual

 

4
6OStudio / Ekspozitë (production)4
7OMultimedia e avancuar 14
8OSistemi i Artit dhe Komunikimi me institucionet e Artit 12
9OTeza/Diploma6
10OVisiting artists (ligjëratë)1
11ZJoint working lunches 50
12ZUdhëtim (Evropë ose Bienale të Venedikut)0
30
Nr.O/ZLëndëtECTS
1MTeori e Artit Bashkëkohor  (Historia e Teorisë) 12
2OTeori kritikë 32
3OShkrim kreativ 22
4

 

OStudio / Hulumtim3
5OStudio / Projekt individual

 

4
6OStudio / Ekspozitë (Produksion)4
7OMultimedia e avancuar 24
8OSistemi i Artit dhe komunikimi me institucionet e Artit 22
9OTeza/Diploma6
10OVisiting artists (ligjëratë)1
11ZJoint working lunches 60
12ZUdhëtim (Evropë ose Bienale të Venedikut)0
30