Infrastruktura

Fakulteti Arti dhe Media Digjitale në UBT, zhvillon procesin mësimor bazuar një infrastrukturë të pajisur mirë me pajisjet e nevojshme dhe ato mbështetëse në nivel të lartë. UBT është kujdesur që studentëve të programit, t’u mundësojë dhe t’u ofrojë të gjitha kushtet e nevojshme për të studiuar. Në këtë mënyrë, ka kompletuar laboratorët dhe studio profesionale.

 

Infrastruktura dhe Studiot:

Biblioteka

Amfiteatri për ligjërata teorike

Studio hapësira kryesore

Studio Vizatim/Pikturë

Studio e Skulpturës

Studio e Sito Shtyp-it

Studio e Metalit

Post-produksioni

Multimedia Studio (3D, Animacion dhe realitet virtual)