Infrastruktura

Infrastruktura dhe Studiot:

Biblioteka

Amfiteatri për ligjërata teorike

Studio hapësira kryesore

Studio Vizatim/Pikturë

Studio e Skulpturës

Studio e Sito Shtyp-it

Studio e Metalit

Post-produksioni

Multimedia Studio (3D, Animacion dhe realitet virtual)