Arkitektura

Në kuadër të UBT jemi krenar me Fakultetin e Arkitekturës pasi që me sukses e kemi ndërlidhur teorinë dhe praktiktat më të mira pasi që pjesa akademike do të ishte e mangët pa involvimin e industrisë si konsumator kryesor e kompetencës së gjeneruar nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor reflektuar përmes studentëve të diplomuar. Involvimi i industrisë është edhe një matje e vlerave të gjeneruara në procesin akademik që performohet në Fakultetin e Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor.

Kur bëhet fjalë për arkitekturë ekipet tona mund të ju ndihmojnë në llogaritjen e shpenzimeve të ndërtimit, zgjedhje ideore dhe arkitektonike, menaxhim të ndërtimit dhe asistencë profesionale në blerjen e materialave ndërtimore. Po ashtu kur bëhet fjalë për Arkitekturë të qëndrueshme, menaxhim urban, restaurim në arkitekturë dhe për dizajn enterieri, ekipet tona profesionale mund të vijnë me zgjidhjet më të mira.

Në vijim mund ti shihni ekspozitat e organizuara nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor.

Ekspozita 2015

Ekspozita 2016

Ekspozita 2017

Ekspozita 2019

Analizat profesionale të studentëve tonë

Përfaqësimi ndërkombëtar

Vlerësimi nga komuniuteti