Bujqësia dhe Ushqimi

Në kuadër të shkencave të ushqimit dhe bioteknologjisë UBT ka ofron këshilla dhe ekspsertizë profesionale në fusha të ndryshme si

  • Ngirtjen e serave
  • Monitorimin e pemishteve
  • Prodhimin e verës
  • Përpunimin e qumështit dhe prodhimin e djathit
  • Procesimin dhe përpunimin e drithërave
  • Procesimin dhe përpunimin e perimeve
  • Prodhimin e kafesë
  • Grumbullimin, ruajtjen, procesimin, paketimin dhe tregtimin e produketeve ushqimore