Qeverisja dhe Politika Publike

Ne mund të organizojmë debate me qytetarë për tema që ndërlidhen me legjislacionin, politikat publike dhe për qeverisjen. Për më tepër ne mund të ju ndihmojmë që të ofroni shëbime elektronike, pa marr parasyshe se a jeni kompani private apo institucion publik.

UBT dhe është e ndryshme në atë që kombinon njohuritë teorike dhe shkathtësitë praktike që është bërë e mundur nga prioritizimi i UBT-së për rekrutimin e stafit dhe lidhjet me industrinë dhe institucionet. UBT ka hedhur hapa të rëndësishëm dhe duke krijuar lidhje të forta me administratën publike, qeveritë lokale, agjencitë e zhvillimit rajonal dhe sektorët joqeveritarë. Sidoqoftë, ajo ka hartuar plane zhvillimore strategjike për Ministrinë e Administratës Publike, Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Ministrinë e Diasporës, Komunën e Ferizajt, Komunën e Vushtrrisë, Komunën e Prishtinës, Komunën e Pejës dhe Agjencinë Rajonale të Zhvillimit në jug të Kosovës.

Eksperienca praktike ka dhënë një avantazh, por gjithashtu ka siguruar të dhëna edhe për procesin e planifikimit.

 

Për më tepër informata vizitoni: