Media dhe komuniteti

UBT është përkushtuar që ta ndihmoj komunitetin, pasi që ne kemi edhe përgjegjësi sociale ndaj komunitetit. Stafi dhe studentët tonë janë partnerë mbështetës në fushatën vetëdijësuese kundër kancerit të gjirit, për të parë kampanjën klikoni këtu.

Me rastin e ditës së tensionit të lartë, stafi i UBT dhe studentën kanë ndlrmarë aktivitete ku kanë matur tensionin e qytetarëve dhe kanë jepur këshilla, për më tepër informata klikoni këtu.

UBT bën vizita të rregullta në shtëpinë e pleqëve dhe japin ide kreative për qyterët e Kosovës.

Ne në kuadër të UBT kemi lansuar kampanjat vetëdjësuese për Fuqizimin e grave në shoqëri, kemi shenuar ditën pa automjete dhe rregullisht ndihmojmë qytetarët që kanë nevojë

Një aktivitet tjetër i rëndësishëm i Grupit të Mediave gjatë vitit 2019 përfshinë organizimin e aktiviteteve me interes publik dhe aktivitete për të shërbyer komunitetin përmes të cilit janë angazhuar studentët e UBT-së. Një shembull përfshinë fushatën:

  1. Kampanja sensibilizuese për sigurinë në komunikacion
  2. Kampanja sensibilizuese për fuqizimin e gruas
  3. Aksionin humanitar ‘Studentët për Shqipërinë
  4. Mobilizimi i studentëve për pjesëmarrje në debatet televizive në Klan Kosova.
  5. Kampanja sensibilizuese kudër pirjes së duhanit
  6. Aktiviteti për Epopenë e Jasharajve