Shëndeti dhe Mjekësia

Në kuadër të UBT kemi poliklinikën tonë të licencuar dhe në kuadër të shërbimeve stomatologjike ne ofrojmë shërbimet në vijim

SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME STOMATOLOGJIKE

1. Vizita kontrolluese 
2.   Vizita kontrolluese me RtG
3. Pastrami i gurëzve të dhëmbëve
4. Pastrami I konkrementeve dhe masazha gingivale
5. Zbardhja e dhëmbëve me zoom sitemin
6.  Mbushja me kompozit klasa I
7. Mbushja me kompozit klasa II dhe III
8. Mbushja me kompozit klasa V
9. Mbushja me kompozit rindërtim  MOD
10. Shërimi endodontic (mbushja e kanaleve me një rrënjë) me mbushje me kompozit
11. Shërimi endodontic (mbushja e kanaleve me dy rrënjë) me mbushje me kompozit
12. Shërimi endodontic (mbushja e kanaleve me tre rrënjë) me mbushje me kompozit
13. Trajtimi I dhëmbit me calcium hidroksid
14.  Drenazhë 
15. Vulosja e dhëmbëve
16. Fluorizimi 
17.  Trajtimi I dhëmbit me kunja pulpar dhe parapulpar /  copë

 

SHËRBIMET PROTETIKORE

1. Largimi i urës së vjetër
2. Kurora nga metal porcelain
3. Kurora nga zirkoniumi
4.  Kurorat e përkohshme
5.  Splintet 
6. RindërtIm nga metali
7. Rindërtim nga zirkoniumi
8. Proteza e përkohshme
9. Kurora teleskopike
10. Proteza me kurora teleskopike
11. Proteza totale për një nofull
12. Proteza me attachment metodë

 

SHËRBIMET ORTODONTIKE

1. Aparati mobil
2.  Aparati mobil I modifikuar
3. Aparati funksional Mono-Bllok
4. Aparatet tjera funksionale
5.  Aparati fiks I një nofulle
6. Aparati fiks I një nofulle briketa porcelain
7. Unaza për aparat ortodontik
8.  Ndërtim I briketës
9. Retainer mobil
10.  Retainer I tejdukshëm për një nofull
11. Retainer fiks
12. Reparatura e aparatit  mobil
13. Aparate fikse me teknikë linguale për një nofull 
14.  Pllakë për bruksizëm

 

SHËRBIMET KIRURGJIKE

1. Nxerrja e dhëmbëve të qumshtit me anestezion sprej
2. Nxerrja e dhëmbëve të qumshtit me anestezion ampule
3. Nxjerrja e dhëmbit 
4. Nxjerrja e dhëmbit të komplikuar
5.  Nxjerrja e dhëmbit me trajtim kirurgjik
6. Nxjerrja e dhembit te impaktuar
7. Apikotomia 
8. Incision I abcesit intraoral
9. Incision I abcesit extraoral
10.  Frenulumektomi 
11.  Kirurgji paradontale
12. Nxerrje 8-ash pa operacion
13.  Nxerrje 8-ash me operacion
14.  Ekspozim kanini
15. Kirurgji preprotetike
16. Plastikw sinusi
17.  Vendosje implantesh
18. Ngritje sinusi

 


Laboratori për tetsimin e COVID

Përveç laboratorit mjekësor të mikrobiologjisë klinike “Medical & Laboratory Services” në Prishtinë, i licencuar për të kryer testime me metodën PCR, është edhe laboratori mjekësor klinik “UBT” në Lipjan.

 

Testi virologjik me metodën PCR tregon nëse virusi është aktiv, duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti.Kurse, përmes testeve serologjike, qytetarët mund të mësojnë nëse e kanë tejkaluar koronavirusin dhe nëse kanë krijuar antitrupa kundër COVID-19, sëmundjes që e shkakton ky virus