Zhvillimi i Aplikacioneve ne Web

Pjesa me e rendesishme e perdorimit te internetit mbetet ajo te ajo e realizimit te webfaqeve.

Me kete kurs studentet do te mesojne pergaditjen e nje webfaqeje, konceptet themelore mbi World Wide Web si dhe zhvillimin e tyre ne pjesen qe i shfaqet shfrytezuesit (front end ) dhe anen e programimit ne pjesen e serverit. Studentet ne kete kurs do te mesojne HTML,CSS,JSS dhe PHP

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati 1: Hyrje ne web

Rezultati 2: Client Side Programming

Rezultati 3: Server side programming

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/