Cilësia dhe Testimi i Aplikacioneve

Ky module ka për qëllim te i përgatis studentin me shkathtësinë dhe teknikat e testimit dhe sigurimit te cilësisë te aplikacioneve softuerke.  Te ndihmoj studentet te zhvilloj dhe konstruktoj aplikacione me kualitet të larte, softuer te qëndrueshëm dhe lehtë  i mire mbajtshëm.

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati 1 Identifikimi dhe zgjidhja e metodat e cilësisë se aplikacioneve.

Rezultati 2 Implementimi i teknikave te testimit te aplikacioneve

Rezultati 3 Caktimi i mjeteve dhe implementimi i testimit automatizuar

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/