Aplikimet e Webit – e-Teknologjia

Me kete kurs studentet do ta kene nje rishiqim te Web Teknologjive si dhe konceptet e CMS dhe CAD, kuptimin e web serviseve, implementimin dhe reprezentimin e infromatave me XML & Json, kuptimin dhe perdorimin e REST APIs, thjeshtesimin e vendosjes se web aplikacioneve me docker si dhe bazat e webit semantik.

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati 1: Hyrje ne Web e-Teknologji

Rezultati 2: CMS and CAD

Rezultati 3: Web Serviset dhe Arkitektura Monolitike e Mikroservisve

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/