Zhvillimi i Aplikacioneve Mobile

Kjo njësi ka të bëjë me zhvillimin e aplikacioneve mobile ne cross platformën Xamarin ose React JS Native për sistemet operative Android, iOS dhe Windows Phone.

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati 1 Përdorin  Cross platformën që të ndërtojnë mobile aplikacione

Rezultati 2 Përdorin komponentët hardwareike dhe integrimin e tyre në aplikacion

Rezultati 3 Të merren me sigurinë, menaxhimin e energjisë së pajisjeve mobile dhe publikimin e aplikacioneve ne dyqanet përkatëse

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/