Përgjegjësia Shoqërore (CSR)

Përgjegjësia Shoqërore (CSR)

Aspekti i Përgjegjësisë Shoqërore

 

Përgjegjësia shoqërore është një çështje e cila sa vjen dhe lidhet edhe më shumë me rëndësinë e menaxhimin e sistemeve të integruara. Një pjesë e madhe e rrjetit të kompanive të cilat prodhojnë mallra me pakicë veçanërisht në evropë, po e përdorin këtë si një mënyrë për t’i detyruar furnitorët t’i përmbahen rregullave. Tashmë janë krijuar shumë marka tregtare të cilat i kushtojnë rëndësi të veçantë çështjes që lidhet posaçërisht me përgjegjësinë shoqërore e cila vjen si shprehje e standartit ISO 26000.  Tashmë “Quality Austria” ofron trajnime dhe çertifikim në këtë fushë që prej vitit 2005. Madje vlen të theksohet së është nismëtar i saj dhe ka zhvilluar për herë të parë trajnime në këtë fushë.

 

Markat Tregtare

 

Markat tregtare janë krijuar në atë mënyrë që t’i kushtojnë vëmendje dhe të vënë në zbatim aspektin që lidhet me përgjegjësinë shoqërore dhe të jenë në përputhje me standartin ISO 26000.

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime/apliko-online/