Shëndetësia, Shërbimet Sociale dhe Turizmi Shëndetësor

Shëndetësia, Shërbimet Sociale dhe Turizmi Shëndetësor

Dinamika e Kujdesit Shëndetësor

Dinamika në fushën e kujdesit shëndetësor bazohet kryesisht në çertifikime, vizita, vlerësime, akreditime, aprovime, trajnime ,dëshmi të shkathtësive vazhdon etj . Megjithatë i kushtohet vëmendje e veçantë këtyre elementëve të tillë: zhvillimi i mëtejshëm i Modelit të Ekselencës KEMC (Korniza Evropiane e Menaxhimit të Cilësisë), menaxhimi i rrezikut, menaxhimi i mjedisit, menaxhimin e aspekteve shëndetit dhe sigurisë në punë, higjiena dhe përputhshmëria në fushën ligjore.

Sot mundësia për të parë dhe vlerësuar elementët e kujdesit shëndetësor  behët lehtësisht në platformat e internetit promovohet nga të dyja, Gesundheit Österreich GmbH si dhe nga “klientët”.

Tashmë Organizatat e serioze dhe me përvojë sa vjen e po i kushtojnë vëmendje sistemeve  të integruara të menaxhimit (kualiteti, mjedisi, shëndeti i përkujdesjes dhe siguria) dhe aspirojnë të përfshihen në KEMC.

Ndër të tjera, po krijohet gjithnjë e më shumë një prirje një sistemi të hollësishëm në fushën e menaxhimit të cilësisë (p.sh. menaxhimi i rrezikut – siguria e pacientit).

Në të vërtetë ajo që mbetet e pandryshuar është kërkesa për të përmbushur kërkesat statutore dhe rregullatore. Në vende të tjera, sistemet e menaxhimit të cilësisë për institucionet e kujdesit shëndetësor tashmë janë të domosdoshme.

Shëndetësia, Shërbimet Sociale dhe Turizmi Shëndetësor

Një tjetër aspekt i rëndësishëm është fakti që tensionet dhe streset psikologjike (për shembull, djegie) mes punonjësve të kualifikuar mund të vënë në rrezik masën e një organizate në rrezik, po aq sa edhe problemi i gjetjes së personelit të kualifikuar. Në këtë pikëpamje, menaxhimi i cilësisë do të zhvillohet më tej, duke marrë në konsideratë dhe aspektin efikasitetit dhe atë që lidhet me zhvillimin të mëtejshëm të kulturës institucionale.

Quality Austria jo vetëm ofron trajnime në kurse trajnimi të njohura, por edhe ekspertizë prej specialistëve më të njohur. Kjo siguron që klientët tanë jo vetëm të marrin gjendjen më të fundit specifike të njohurive të industrisë, por gjithashtu të gjenerojnë përfitime të qëndrueshme.

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime/apliko-online/