Administrata Publike

Menaxhimi i Cilësisë në Administratën Publike

 

Menaxhimi i cilësisë vazhdon të mbetet faktor strategjik i suksesit po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm në administratën publike. Vendimmarrësit në politikë dhe administratë kanë shfrytëzuar në masë madhe sistemeve moderne të menaxhimit të cilësisë për një kohë të gjatë.

 

Pa marrë në konsideratë nëse është një çështje e krijimit të një mjeti të suksesshëm të menaxhimit ose të kthimit nga një organ që zbaton standardet dhe ligjet dhe rregulloret ndërkohë që përqendrohet në zbatimin e ligjit tek një qytetar dhe ofruesi i shërbimit të fokusuar tek klienti. Ndër të tjera vënia në zbatim e këtij standarti ka ndikim të menjëhershëm në thjeshtimin e procedurave veçanërisht kur modernizohet administrata dhe për rrjedhojë të ndërmarrë veprime të rëndësishme sistematike për zbatimin e reformës buxhetore, gjë e cila është bëhet relativisht e lehtë. Kjo është një mënyrë mjaft efikase dhe mbi të gjitha tëpër e dobishme. Deri tani, administratat publike kanë vënë në përdorim  sistemeve të menaxhimit të cilësisë të cilat bazohen tek ISO 9001. Për më tepër, zhvillimi i mëtejshëm drejt sistemeve të integruara të menaxhimit dhe veçanërisht që kanë të bëjnë me sistemin e menaxhimit mjedisor. Standarti ISO 14001 po bëhet gjithmonë e më i rëndësishëm.

 

Menaxhimi i cilësisë është pjesë e Strategjisë së Lisbonës të Bashkimit Evropian. Në BE, përdorimi i menaxhimit të cilësisë shihet si pjesë e reformës së administratave publike, gjë që kontribuon në zbatimin e Strategjisë së Lisbonës.

 

Administrata Publike dhe KVP

 

Menaxhimi i cilësisë i ofron administratës publike mënyra të reja për të marrë detyrën e nevojshme dhe të rëndësishme për të bashkëvepruar në mënyrë të përkryer me tregtinë dhe industrinë dhe shoqërinë në tërësi. Administrate zhvillohet dhe përsoset vazhdimisht në aspekte që lidhen me standartet e cilësisë

Menaxhimi i cilësisë në mënyrë gjithëpërfshirësë krijon mundësinë e ndërlidhjes së mjeteve ekzistuese ose të planifikuara të modernizimit, të tilla si përllogaritje kostos dhe performancës ose kontrollimi dhe kundërshtimi i tendencës së kryesisht për të parë modernizimin sipas aspekteve të menaxhimit të biznesit. Menaxhimi i cilësisë i hartuar dhe konceptuar në këtë kuptim mund të japë një kontribut të rëndësishëm në një reformë tërësore të administratës publike.

 

KVP

KVP qëndron për Kuadrin e Vlerësimit të Përbashkët. KVP është një sistem evropian i vlerësimit të cilësisë nën moton “Përmirësimi i organizimit me anë të vetëvlerësimit”. Kështu ajo ndjek parimet e Modelit të Ekselencës EFQM. Si një sistem gjithëpërfshirës për menaxhimin e cilësisë, KVP përcakton potencialet (“aftësitë”) dhe cilësinë e rezultateve (“kriteret e rezultateve”). KVP konsideron të gjitha palët e interesit, duke përfshirë interesat shoqërore (mjedisi, shqetësimet sociale). KVP nuk mbart në vetvete “koncept menaxhimi”, përcakton se në ç’mënyrë dhe me çfarë mjeti duhet të arrihen rezultatet. Megjithatë, kjo gjithashtu nënkupton mungesën e rregullave sistemore që kryesisht janë absolutisht të nevojshme për garantimin e suksesit të qëndrueshëm të biznesit. Nga ana tjetër, KVP mund të kombinohet me koncepte të tjera pa kurrëfarë problemi.

 

Vetëvlerësimi sipas KVP është një mënyrë e përshtatshme për t’u përgatitur për certifikim sipas. në ISO 9001. Gjithashtu, në këtë mënyrë, Quality Austria GmbH është një partner serioz dhe me përvojë i administratës publike, duke ofruar njohuri, trajnime dhe duke mbështetur administratën publike në kryerjen e procesit të inventarizimit.

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime/apliko-online/