Cilësia

Menaxhimi i Cilësisë – ISO 9001

 

ISO 9001 iu mundëson organizatave të çdo lloji dhe madhësie në të gjithë botën që të ofrojnë produkte dhe shërbime të cilat plotësojnë kërkesat sipas standarteve evropiane. Sistemet e sprovuara të menaxhimit të cilësisë gjithashtu shërbejnë për të rritur shkallën e kënaqshmërisë së klientit dhe për të përmirësuar proceset e brendshme. Në mbarë botën, më shumë se një milion organizata të cilat e kanë venë në zbatim këtë standart ndërkombëtar.

 

Përfitimet e klientit

Padyshim ka shumë arsye dhe argumente të cilat janë në favor të zbatimit të standarteve të menaxhimit të cilësisë sipas ISO 9001:

  • Kontrollin e kontrollueshëm të menaxhimit të cilësisë sipas gjendjes ndërkombëtare të artit dhe në këtë mënyrë një mbrojtje për organizatën
  • Mundësia e vërtetë për rritjen e orientimit të konsumatorëve dhe rritjen e shkallës së kënaqshmërisë nga ana e klientëve ose konsumatorëve
  • Ulja e numrit të ankesave, kursimet e kostos, rritja e efikasitetit të burimeve dhe siguria ligjore
  • Përqendrimi i vazhdueshëm në proceset, përmirësimi i tyre i vazhdueshëm dhe rrjedhimisht një reduktim në proces dhe kosto të padukshme
  • Organizata përsoset nga pikëpamja administrative, shtohet komunikimi i brendshëm, rritet motivimi dhe ndjenja e përgjegjësisë tek punonjësit
  • Rritja e shkallës së vetëdijesimit tnë organizatë
  • Çertifikimi i suksesshëm çon në përmirëson imazhit të industrisë
  • Një bazë solide për ato organizata që ballafaqohen me kërkesa të mëtejshme të industrisë ose kërkesa të tjera (të tilla si menaxhimi i mjedisit apo shëndetit dhe sigurisë)
  • Rritet vlera e kompanisë
  • Krijon një bazë të fortë për ata të cilët synojnë përsosmërinë në fushën e biznesit

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime/apliko-online/