Qendra e Planifikimit të Burimeve të Ndërmarrjeve – Aleanca e Universitetit SAP UBT

Qendra e Planifikimit të Burimeve të Ndërmarrjeve – UBT SAP University është krijuar për të mbështetur UBT-në, institucionet akademike dhe stafin, studentët dhe partnerët e industrisë.

Qëllimi i Qendrës së Planifikimit të Burimeve të Ndërmarrjeve – UBT SAP University është që të mbështesë krijimin, zhvillimin, menaxhimin, vlerësimin dhe auditimin e sistemeve akademike, si dhe të kontribuojë përmes shërbimit, edukimit, trajnimit, certifikimit, simulimit, kërkimit, zhvillimit të strategjive, politikave dhe standardeve që kanë ndikim kombëtare dhe më gjerë.

Qendra ka bashkëpunim të ngushtë dhe marrëveshje zyrtare me SAP Univesity Competence Center (UCC) / Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg për zbatimin dhe aplikimin e SAP ERP për UBT-në në përgjithësi dhe nevojat specifike të Qendrës. Marrëveshja fillestare me Qendrën e Kompetencës Universitare SAP është krijuar në vitin 2015.

 

Fokusi kryesor i Qendrës është në tre shtylla:

 • Përmbajtja dhe kualifikimi arsimor
  • trajnime profesionale dhe certifikim
  • zhvillimi dhe mbështetja e programit të studimit
 • studentët
  • mbështetja e studentëve për të rritur njohuritë e tyre për teknologjitë më të fundit
  • avancim në karrierë
  • certifikim
 • partnerët e industrisë
  • aktivitete/raporte kërkimore mbi tendencat aktuale dhe të ardhshme të sistemeve ERP
  • përgatitja dhe ofrimi i talenteve të aftë për ERP sisteme
  • projekte të përbashkët me industrinë