Qendra Këshilluese

QENDRA KËSHILLUESE PËR STUDENTË

 

 

 

ÇFARË OFRON QENDRA KËSHILLUESE ?

  • Njё ambient tё sigurtё, mirёkuptues dhe konfidencial ku ju mund tё shprehni shqetёsimet tuaja. Njё vend i cili pёrkujdeset pёr mirёqenjen tuaj.
  • Mbёshtetje profesionale pёr tё ju ndihmuar tё eksploroni dhe kuptoni burimin e vёshtirёsive me tё cilat pёrballeni.
  • Pёrkrahje pёr tё tejkaluar vёshtirёsitё dhe pёr tё fituar rimёkёmbje emocionale
  • Udhёzime pёr tё ndёrtuar shkathtёsi efektive pёr tё pёrballuar situata stresuese nё mёnyrё qё tё mund tё arrini potencialin tuaj nё nivelin personal dhe akademik.
  • Qendra ofron pёrkrahje falas pёr tё gjithё studentёt, por nuk ёshtё lloj i shёrbimit emergjent.