Punëtoritë

PUNËTORITË :

  • Punёtori tё ndryshme, me tema tё ndryshme organizohen nga qendra kёshilluese gjatё çdo semestri.
  • Qёllimi i punёtorive ёshtё tё ju ndihmojё tё ndёrtoni shkathtёsi pёr t’ju pёrgjigjur kёrkesave tё jetёs universitare.
  • Punёtoritё janё afat-shkurtёra, tё strukturuara dhe pёrmbajnё njё agjendё tё pёrcaktuar, udhёhequr nga bartёsi i temёs nё fjalё.
  • Nё punёtori mund tё marrin pjesё nga katёr deri nё njёzet studentё.
  • Punёtoritё janё interactive, mirёpo nuk janё nё formёn e pёrkrahjes terapeutike, prandaj nuk pritet tё ndani informata personale.