Këshillimi Grupor

KËSHILLIMI GRUPOR:

  • Diskutimet rreth temave tё caktuara nё njё grup bashkёmoshatarёsh mund tё jenё shumё efektive. Ato ofrojnё mundёsinё pёr tu lidhur me tё tjerёt dhe pёr tё eksploruar qёshtje tё pёrbashkёta me ta.
  • Ndarja e pёrvojave nё grup mund tё jetё mё efektive dhe pёrkrahёse sesa kёshillimi individual pёr individё tё caktuar. Marrja dhe dhёnja e mbёshtetjes pёr moshatarёt mund tё ndikojё nё njё ngritje tё pёrkatёsisё dhe kompetencёs.
  • Tё gjithё anёtarёt e grupit pёrbetohen tё mbajnё konfidenciale informatat tё cilat ndahen nё grup, dhe grupi formohet nga anёtarёt tё cilёt nuk e njohin njёri-tjetrin nё nivel personal.
  • Secili anёtar ёshtё i lirё tё vendosё pёr nivelin e informative personale qё dёshiron ti ndajё me grupin.
  • Grupet e formuara pёrmbajnё anёtarёt e njejtё deri sa tё pёrfundojё kёshillimi dhe anёtarёt duhet tё jenё tё rregullt nё seanca, pasi qё kjo u mundёson atyre tё krijojnё njё raport mё tё qёndrueshёm pёrkrahёs.
  • Secili anёtar ёshtё i lirё tё kёrkojё tё ndёrpresё pjesёmarrjen nё rast se konsideron se ky lloj kёshillimi nuk ёshtё i duhuri pёr tё. Nё marrёveshje me mbikёqyrёsin e grupit, ai/ajo mund tё konsiderojё ndonjё formё tjetёr pёrkrahёse qё ofron qendra.