Programi përkrahës i bashkëmoshatarëve

PROGRAMI PËRKRAHËS I BASHKËMOSHATARËVE (STUDENTËT PËR STUDENTËT)

  • Ky program do tё themelohet duke pasur parasysh rolin esencial tё sudentёve pёr tё pёrkrahur njёri-tjetrin nё çёshtjet e pёrbashkёta tё jetёs studentore.
  • Paneli i kёshilluesve/psikologёve tё Qendrёs do tё bёjё me kujdes pёrzgjedhjen e Pёrkrahёsve Bashkёmoshatarё, tё cilёt paraprakisht do tё aplikojnё pёr kёtё pozitё.
  • Ata do tё trajnohen qё nё mёnyrё jo-formale dhe shoqёrore tё ofrojnё mbёshtetje pёr bashkёmoshatarёt e tyre, dhe ti udhёzojnё ata pёr tё kёrkuar pёrkrahjen e nevojshme qё ofron qendra.