Shërbimet referuese

SHËRBIMET REFERUESE :

  • Qendra Kёshilluese synon tё krijojё memorandume bashkёpunimi me institucione dhe profesionistё tё ndryshёm shёndetёsorё, pёr tu mundёsuar studentёve pёrkrahje sa mё optimale.
  • Gjatё vlerёsimit tё gjendjes emocionale tё studentёve tё cilёt I drejtohen Qendrёs Kёshilluese, mund tё vёrehet nevoja pёr pёrkrahje shtesё.
  • Studentёt informohen pёr shёrbimet e jashtme, dhe vendosin nёse duan tё pёrfitojnё nga ato, dhe si rezultat tё referohen.