Përkrahja nga Stafi

PËRKRAHJA NGA STAFI

  • Gjithё stafi i UBT-sё, sё bashku me studentёt do tё jenё tё informuar rreth shёrbimeve tё Qendrёs kёshilluese.
  • Stafi inkurajohet qё tu sugjerojё studentёve tё cilёt hasin nё ndonjё vёshtirёsi qё tё pёrfitojnё nga shёrbimet qё ofron Qendra Kёshilluese.
  • Njё bashkёpunim mё i ngushtё do tё krijohet mё Zyrёn pёr Çёshtje Studentore dhe Qendrёn pёr Orientim nё Karrierё.