Programim

Kjo njësi ka të bëjë me një njohuri bazike të koncepteve të programimit kompjuterik duke përdorur gjuhën e programimit Java. Kandidatet do të fitojnë diturinë dhe shkathtësinë në analizimin e problemeve dhe zhvillimin/përpilimin e algoritmeve dhe programeve kompjuterike përmes ushtrimeve praktike, ligjëratave, demonstrimeve dhe shembujve.

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati 1 Analizimi, Identifikimi dhe zgjidhja e problemeve aplikative

Rezultati 2 Përshkrimi i sintaksës

Rezultati 3 Leximi dhe të kontrollimi (debug) i Java programit

 

Kohëzgjatja 120 orë, 6 Kredi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/