Modelimi dhe Simulimi i sistemeve dhe Rrjeteve

Modelimi dhe Simulimi i sistemeve dhe Rrjeteve

Ky kurs synon të prezantojë studentët në një grup të gjerë çështjesh modelimi dhe simulimi që lidhen me rrjetet kompjuterike dhe sistemet. Ai përqendrohet në teoritë, mjetet, aplikimet dhe përdorimet e modelimit dhe simulimit në mënyrë që të optimizojnë në mënyrë efektive rrjetet.

Ky kurs synon të prezantojë studentët në një grup të gjerë çështjesh modelimi dhe simulimi që lidhen me rrjetet kompjuterike dhe sistemet. Ai përqendrohet në teoritë, mjetet, aplikimet dhe përdorimet e modelimit dhe simulimit në mënyrë që të optimizojnë në mënyrë efektive rrjetet.

 

Rezultatet e të mësuarit

Rezultati 1: Modelimi

Rezultati 2: Simulimi

Rezultati 3: Analiza dhe interpretimi i performances

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuar-nga-masht-per-maturante/apliko-online/