Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Programi i studimit mbështetet në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë. Partneritetet ndërkombëtare zhvillohen në disa drejtime:

 1. përmes shkëmbimit të studentëve;
 2. shkëmbimit e profesorëve;
 3. njohjen e kualifikimeve;
 4. bashkëpunimi në kërkim shkencor dhe transferimi i njohurive;
 5. zhvillimin e stafit akademik.

UBT merr pjesë në programet e shkëmbimit të studentëve të BE, si Erasmus Plus dhe CEEPUS. Studentëve të interesuar për mobilitete semestrale apo vjetore, ju ofrohet mundësia e qëndrimit në partnerët institucionalë.

Fakulteti pranon kreditë e studimit të realizuar në institucionet dhe programet simotra.

 

Përmes UBT-së, ju mund të studioni dhe të përfitoni bursa të plota studimi në Universitet partnere si:

 • University of Salzburg-SIGMA – Austri
 • Vienna School of International Studies – Austri
 • Vlora University “Ismail Qemajli” – Shqiperi
 • University of Shkodra-SIGMA – Shqiperi
 • State Universitety of Tetova – Maqedonia e Veriut
 • University “St. Kliment Ohridski” – Maqedonia e Veriut
 • University of Cyril and Methodius- Skopje-SIGMA – Maqedonia e Veriut
 • Universiteti Nënë Tereza –Maqedonia e Veriut
 • University of Sarajevo – Bosnja dhe Hercegovina
 • University of Tuzla – Bosnja dhe Hercegovina
 • Masarykova Univerzitat – Republika e Cekise
 • University of Split- Kroaci
 • Centre International de Formation Europeenne (CIFE) – France
 • Institut Europeen des Hautes Etudes Internationales (IEHEI) – France
 • Master de Manadement Intercultural a l’universite’ de Limoges – France
 • University of Montpellier-SIGMA – France
 • Freie University Berlin – Gjermani
 • University of Limerick-EM2STEM – Irlande
 • The Universita Degli Studi di Napoli “PARTHENOPE” – Itali
 • University of Milan-SIGMA – Itali
 • Universita degli studi di Cassino – Itali
 • Universita degli Studi di Genova-UNIGE – Itali
 • City University London – Britania e madhe
 • University of Edinburgh-TEMPUS – Britania e madhe
 • Oakland University – SHBA
 • Morehead State University (MoU) – SHBA
 • Universtiy of Kentucky (MoU) – SHBA
 • University of Montenegro -SIGMA – Mali i Zi
 • University of Twente-SIGMA – Holande
 • Gjovik University College – Holande
 • University of Warsaw – Poloni
 • Wroclaw University – Poloni
 • University of Bucharest- EM2STEM – Romani
 • Romanian University of Science and arts “Gheorghe Cristea” – Romani
 • University of Nis-EM2STEM – Serbi
 • University of Novi Sad -EM2STEM – Serbi
 • Linnaeus University (MoU) – Suedi
 • Pamukkale University (Erasmus +) – Turqi
 • Marmara University (Erasmus +) – Turqi
 • Universidade Nova de Lisboa (Erasmus +) – Portugali

 

Gjithashtu, ju keni mundësi të jeni përfitues i shumë mundësive të tjera që UBT ofron:

 • Mundësi ndërveprimi më akdemikë ndërkombëtarë/vendorë dhe profesionistë nga industria;
 • Diploma njihet në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe Bashkim Evropian;
 • UBT ofron mundësi studimi/transferi në BE përmes Erasmus Mundus/Erasmus +;
 • Programi është i harmonizuar me rregullat e Bashkimit Evropian dhe ofron mundësi transferi dhe njohjeje në Evropë;
 • Biblioteka e madhe e Gjuhes angleze;
 • Stafi vendor dhe ndërkombëtar të kualifikuar në universitetet më të mira botërore;
 • Sistem Online të studimeve (Moodle);
 • Punë praktike (Internship) në industri;
 • Vizita Studimore në Kosovë dhe jashtë vendit;
 • Mundësi anagazhimi në UBT për studentët e dalluar;
 • Asistencë për punësim nga Qendra e Karrierës;
 • Mësimi përmes platformës elektronike (Moodle), etj.