Konferencat dhe Tryezat e rrumbullakëta

UBT që nga viti 2012  rregullisht organizon konferenca dhe tryeza të rrumbullakëta ku këto konferenca kanë karakter ndërkombëtar dhe të gjitha publikimet i nënshtrohet procesit të verifikimit para se të pranohen në konferencë.

Shikoni konferencat dhe publikimet tone këtu.