Programet

Ne kuadër të UBT-së krahas programeve akademike ne kemi zhvilluar dhe kemi akredituar programe dhe certifikime profesionale, për më tepër po thuajse të gjitha programet tona profesionale janë të akredituara dhe të certifikuara prej inistitucioneve relevante në Kosovë (Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve) , por kemi edhe shërbime profesionale ku ne ofrojmë certifikime prej prodhuesve dhe ofruesve të certifikimeve  si Cisco, Microsoft, SAP, IPMA, COMPTIA+, ETS, PearsonVue, Certiport, Eon, Quality Austria.

Ekipi i jonë profesional është i gatshëm të ju ndihmoj, nëse keni kërkesë dërgoni email në

[email protected]