Rastet e Studimit

Studimet e mëposhtme të rasteve janë dëshmi e qartë e bashkëpunimit institucional me sektorin e industrisë industrinë:

 • AEP – Programi i Shkëmbimit Akademik
 • Kampusi i Shkencës dhe Teknologjisë
 • Automatizimi me kosto të ulët të industrisë
 • Inkubatori Virtual i Kosovës dhe Qendra e Fillimit
 • Qendra për karrierë dhe praktikë
 • Investime të Huaja Direkte – Komuna e Ferizait, Vushtrri
 • Zhvillimi dhe nxitja e programeve me natyrë inovative
 • Fushat e ekonomisë së tregut ose ekonomisë së lirë
 • Arsimimi  në fushën e infermierinë
 • Aleanca Universitare
 • Akademia CISCO
 • Akademia Ekzekutive për Zhvillim Profesional dhe LLL
 • IPC – Certifikimi dhe Vlerësimi Profesional Ndërkombëtar
 • Arsimi profesional
 • Certifikimi i Udhëzuesit Turistik të Kosovës
 • Anëtarësia në Qeverisje: Statistikat, Aleanca e Biznesit të Kosovës, PTK, etj
 • Qendra për Siguri dhe Privaci në internet
 • Bashkëpunim me SKAAK
 • Bashkëpunim me Institutin e Mediave të Kosovës
 • Bashkëpunimi me Komunitetin Lokal – Radio CAMPUS
 • Laboratori për Certifikimin e Materialeve… UP dhe UBT
 • Bashkëpunimi me Vala: Laboratoret e Telekomit
 • Bashkëpunim me TEB Bank
 • Bashkëpunimi me Ministrinë e Diasporës: Regjistrimi i Biznesit, Shoqatës dhe VIP i Diasporës, Mbështetja e Komunave për Mbështetje të Diasporës
 • Bashkëpunimi me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor: Certifikimi i Administratorit të Pasurive të Paluajtshme
 • Bashkëpunimi me Komunat – Plani Strategjik i Zhvillimit
 • Bashkëpunimi me MASHT – Baza e të dhënave për hulumtime dhe zhvillim
 • Bashkëpunim me Komunitetin për tema të ndryshme të cilat kanë interes të përbashkët
 • Qendra për Statistikë dhe Përpunim të të Dhënave… Statistikat e UBT
 • Inovacioni si ndihmë ndaj komunitetit
 • Dixhitalizimi i trashëgimisë arkitektonike dhe projektet e qe cojne drejt modernizmit të këtij sektori