Partnerët

Zhvillimi strategjik i UBT, si një institucion inovativ, është si dhe partneriteti me institucione të ndryshme dhe përfshirja e tyre në zhvillimin e UBT-së kuptimin e shkëmbimit të përvojave dhe pozicionimit më të mirë në tregjet institucionale, lokale, rajonale dhe globale. UBT i sheh partnerët e saj si mbështetje të fuqishme në promovimin dhe ndajnë përvojat që kryesisht që kanë të bëjnë me shërbimet që UBT ofron në fushën akademike dhe projektet që janë nga fusha të ndryshme, por kryesisht të lidhura me zhvillimin. Institucioni ka nënshkruar rreth 400 Memorandum Mirëkuptimi (MOU) me partnerë të ndryshëm në nivel institucional në dimensione të ndryshme gjeografike dhe institucionale. Të gjithë partnerët e UBT-së përzgjidhen në bazë të drejtimit strategjik të zhvillimit të UBT-së që mbështesin UBT-në në zhvillimin e tanishëm ose të ardhshëm, inputet e zhvillimit dhe njohuritë si reagime, në institucionin e industrisë së njëjtë ose të ngjashme, institutit kërkimor, industrinë e prodhimit dhe shërbimit, agjencitë e zhvillimit etj. Partneriteti kryesisht lehtëson qasjen e UBT-së më pranë partnerëve që duke punuar së bashku te janë më të forta për arritjen e qëllimit të institucionit të tyre dhe të kanë më shumë potencial për zhvillimin e industrisë që kryhet.

Gjeografikisht UBT ka këto nivele të partneritetit:

 1. Partnerët vendorë
 2. Partnerët Rajonalë
 3. Partnerët Evropianë
 4. Partnerët Global

 

PARTNERËT E UBT-së

 

Austria

 • Zwischen der OVQ Training & Certification GmbH, Am Winterhafen 1,4020 Linz (nachfolgen OVQ)
 • Wirtschaftsforderungsinstitut
 • Fachhochschul-studiengange der wirtschaft, Viena Studiengang marketing & sales
 • Vienna School of International Studies
 • Donau-Universitat Krems, Universitat fur Weiterbildung Krems
 • Institute for Handling Devices and Robotics IHRT Vienna University of Technology
 • ASIM (Arbeitsgemeinschaft Simulation in der Gesellschaft fur Informatik GI Bestatgung zum Beitritt ASIM
 • Department fur Raumentwicklung, Infrastruktur und Umweltplanung, Fachbereich Regionalplanung und Regionalentwicklung
 • Quality Austria Trainings, Zertifizierungungs und Begutachtungs GmbH
 • One point Software GmbH
 • Quality Austria Trainings, Zertifizierungungs und Begutachtungs GmbH
 • Institute for Handling Devices and Robotics IHRT Vienna University of Technology
 • University of Salzburg-SIGMA
 • IG Alpbach Kosovo – Associate member of the European Forum Alpbach

 

Latvia

 • Latvia University of Agriculture

 

Albania

 • Polytechnic University of Tirana -EM2STEM
 • Vlora University “Ismail Qemajli”
 • University of Shkodra-SIGMA
 • Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës – Universiteti Politeknik i Tiranës
 • Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike

 

Macedonia

 • Universitety “Marin Barleti” and State Universitety of Tetova
 • University “St. Kliment Ohridski”
 • University of Cyril and Methodius- Skopje-SIGMA
 • Login Electronics Skopje
 • Universiteti Nënë Tereza – Shkup

 

Bosnia and Hercegovina

 • University of Sarajevo
 • University of Tuzla

 

Hungary

 • Budapest University of TEchnologyand Economics (Erasmus +)

 

Bulgaria

 • The Diplomatic Institute To the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria
 • CLMI-BAS (Central laboratory of Mechatronics and Instrumentation Bulgarian Academy of Sciences)
 • European Polytechnical University (Erasmus +)
 • Technical University Sofia (Erasmus +)
 • Budapest University of Technology and Economics (BME)

 

Czech Republic

 • The College og Economics and Management (VSEM)
 • Masarykova Univerzitat

 

Croatia

 • University of Split
 • Institut IGH d.d. from Zagreb
 • Faculty of Geodesy,University of Zagreb (MoU)

 

Switzerland 

 • IPMA (International Project Management Association) and Kosova Association for Management
 • Universita degli Studi di Genova-UNIGE

 

Finland

 • Lappeenranta University

 

Moldavia

 • State Chancellery Republic of Moldova

 

France

 • Centre International de Formation Europeenne (CIFE) dhe Institut Europeen des Hautes Etudes Internationales (IEHEI)
 • Master de Manadement Intercultural a l’universite’ de Limoges
 • University of Montpellier-SIGMA

 

Germany

 • Freie University Berlin

 

Ireland

 • Waterford Institute of Technology
 • University of Limerick-EM2STEM

 

Italy                

 • Universita degli studi di Cassino , Facolta di Ingegneria
 • The Universita Degli Studi di Napoli “PARTHENOPE”
 • University of Milan-SIGMA
 • Politecnico di Milano

 

Korea

 • KAIST Business School

 

United Kingdom

 • City University London
 • City University London, Erasmus Mundus
 • CITEC (College of I.T & Ecommerce
 • University of Edinburgh-TEMPUS

 

USA

 • Oakland University
 • Morehead State University (MoU)
 • Universtiy of Kentucky (MoU)

 

Western Balkan

 • DAPEEWB

 

Montenegro

 • University of Montenegro -SIGMA

 

Netherlands

 • University of Twente-SIGMA

 

Norway

 • Gjovik University College

 

Poland

 • University of Warsaw
 • Wroclaw University

 

Romania

 • University of Bucharest- EM2STEM
 • Technical University
 • Romanian University of Science and arts “Gheorghe Cristea”

 

Serbia

 • University of Nis-EM2STEM
 • University of Novi Sad -EM2STEM

 

Slovenia

 • International School For Social and Business Studies, Celje

 

Spain

 • MSMK (Madrid School of Marketing)

 

Sweeden

 • School of Computer Science, Physics and Mathematics, Linnaeus University
 • Linnaeus University (MoU)

 

Turkey

 • Mimar Sinan Univeristy
 • Fatih University
 • Pamukkale University (Erasmus +)
 • Marmara University (Erasmus +)

 

Lithuania

 • Vilniaus Kolegija / University of Applied Sciences (Erasmus +)

 

Portugal

 • Universidade Nova de Lisboa (Erasmus +)

 

Kosova

 • Hotel Prishtina
 • University of Prishtina
 • TMK (Protection Trups of Kosova)
 • OEK (Economic chamber of Kosova)
 • Ministry of Health
 • UCS (Unmik Customs Service)
 • AKB (Business Aliance of Kosova)
 • Biblioteka kombëtare dhe universitare e Kosovës
 • Ministry of Trade and Industry
 • Institute NPTSH “Vëllezërit e bashkuar” l.l.c
 • Laboratory “PROING”
 • MFSK (Ministry of Security Force of Kosova)
 • Laboratory, “IMK Ballkanprojekt”
 • College “Biznesi”
 • College “FAMA”
 • College “RIINVEST”
 • College “Iliria”
 • Regional Development Agency- RDA West
 • College AAB
 • College “Shlpa EVOLUCUON”
 • WUS Kosova-TEMPUS
 • Victory College-TEMPUS
 • College UNIVERSUM -TEMPUS
 • College “Pjetër Budi”-TEMPUS
 • College “Tempulli”-TEMPUS
 • College Dardania -TEMPUS
 • College Dukagjini -TEMPUS
 • “European School of Law and Governance” Institute-TEMPUS
 • Ministry of Diaspora MOU
 • Youth Association for Human Rights
 • Spitali Europian Ortopedik “Royal Medical” L.L.C.
 • Qendra për Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekësore
 • PSIKA
 • Agjencia e Kosovës për Forenizikë
 • Qendra Kosovare për Psikoterapi Pozitive – QKPP
 • Shërbimi Spitalor Klinik Universitarë të Kosovës
 • Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale
 • ICN – BM
 • Santefarm
 • Komuna e Pejës
 • Spitali i Përgjithshëm – Ferizaj
 • Komuna e Gjakovës
 • Komuna e Prishtinës – Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale
 • Istanbul Medical Center Prishtinë
 • Spitali Regjional i Prizrenit
 • Instituti INKOS
 • P.SH. Smart Project
 • Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
 • Universiteti I Mitrovicës
 • Ministry of Culture,Youth and Sports/Republic of Kosovo (MoU)