Statistikat e Shëndetësisë

PërmbajtjaTë dhënat e fundit Përditësuar me
Te punesuarit ne shendetesine e Kosoves201706 Mars 2020
Krahasimi i aktiviteteve tek spitalet e pergjithshme201806 Mars 2020
Vizita Ambulatore ne QKUK201806 Mars 2020
Vizita Ambulatore ne Spitalet rajonale te Kosoves201806 Mars 2020
Nr. i pergjithshem i sherbimeve ne QKUK201806 Mars 2020
Klinikat Kirurgjikale ne Kosove201519 Qershor 2017
Nr. i rasteve te reja te pacienteve me semundje malinje dhe beninje201806 Mars 2020
Nr. i rasteve me semundjeve malinje dhe beninje sipas grup moshave201806 Mars 2020
Nr. i rasteve te trajtuara me semundje malinje dhe beninje sipas grupeve te diagnozave201706 Mars 2020
Te trajtuar me semundje malinje sipas komunave201806 Mars 2020
Nr. i personave te trajtuar me semundjet malinje sipas viteve201806 Mars 2020
Sherbimet laboratorike te realizuara ne QKUK201519 Qershor 2017
Sherbimet laboratorike ne Spitalet e Kosoves201806 Mars 2020
Nr. i lindjeve ne spitalet publike te Kosoves201806 Mars 2020
Aktiviteti i spitaleve private201806 Mars 2020
Sherbimet radiologjike ofruar ne spitalet publike te Kosoves201806 Mars 2020
Numri i dializave te realizuara sipas vitevexlsx201806 Mars 2020
Struktura etnike e te punesuarve ne institucionet shendetesore201116 Qershor 2017
Institucionet shendetesore private te licencuara201806 Mars 2020
Buxheti i shendetesise ne Kosove201506 Mars 2020
Paciente te vdekur ne QKUK201806 Mars 2020
Indikatoret themelor te mjekimit te QKUK-se201516 Qershor 2017
Aktiviteti i klinikave te QKUK-se201806 Mars 2020
Te punesuarit ne QKUK201806 Mars 2020
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Mitrovices201316 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Ferizajit201316 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Vushtrrise201316 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Prizrenit201316 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Pejes201316 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Gjakoves201316 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Gjilanit201316 Qershor 2017
Nr. i pacienteve te vdekur ne spitalet rajonale201806 Mars 2020
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Mitrovices201416 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Ferizajit201416 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Vushtrrise201416 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Prizrenit201416 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Pejes201416 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Gjakoves201416 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Gjilanit201416 Qershor 2017
Aktiviteti i spitaleve rajonale201806 Mars 2020
Te punesuarit ne spitalet rajonale201806 Mars 2020
Struktura e grupeve te semundjeve sipas KNS-10201316 Qershor 2017
Vizitat sipas departamenteve-sherbimeve201706 Mars 2020
Vizitat ne kujdesin paresor shendetesor201806 Mars 2020
Struktura kualifikuese shkollore ne QKMF201806 Mars 2020
Struktura kualifikuese shkollore201806 Mars 2020
Struktura gjinore e te punesuarve201806 Mars 2020