Statistikat e Shëndetësisë

Përmbajtja Të dhënat e fundit Përditësuar me
Te punesuarit ne shendetesine e Kosoves 2017 06 Mars 2020
Krahasimi i aktiviteteve tek spitalet e pergjithshme 2018 06 Mars 2020
Vizita Ambulatore ne QKUK 2018 06 Mars 2020
Vizita Ambulatore ne Spitalet rajonale te Kosoves 2018 06 Mars 2020
Nr. i pergjithshem i sherbimeve ne QKUK 2018 06 Mars 2020
Klinikat Kirurgjikale ne Kosove 2015 19 Qershor 2017
Nr. i rasteve te reja te pacienteve me semundje malinje dhe beninje 2018 06 Mars 2020
Nr. i rasteve me semundjeve malinje dhe beninje sipas grup moshave 2018 06 Mars 2020
Nr. i rasteve te trajtuara me semundje malinje dhe beninje sipas grupeve te diagnozave 2017 06 Mars 2020
Te trajtuar me semundje malinje sipas komunave 2018 06 Mars 2020
Nr. i personave te trajtuar me semundjet malinje sipas viteve 2018 06 Mars 2020
Sherbimet laboratorike te realizuara ne QKUK 2015 19 Qershor 2017
Sherbimet laboratorike ne Spitalet e Kosoves 2018 06 Mars 2020
Nr. i lindjeve ne spitalet publike te Kosoves 2018 06 Mars 2020
Aktiviteti i spitaleve private 2018 06 Mars 2020
Sherbimet radiologjike ofruar ne spitalet publike te Kosoves 2018 06 Mars 2020
Numri i dializave te realizuara sipas vitevexlsx 2018 06 Mars 2020
Struktura etnike e te punesuarve ne institucionet shendetesore 2011 16 Qershor 2017
Institucionet shendetesore private te licencuara 2018 06 Mars 2020
Buxheti i shendetesise ne Kosove 2015 06 Mars 2020
Paciente te vdekur ne QKUK 2018 06 Mars 2020
Indikatoret themelor te mjekimit te QKUK-se 2015 16 Qershor 2017
Aktiviteti i klinikave te QKUK-se 2018 06 Mars 2020
Te punesuarit ne QKUK 2018 06 Mars 2020
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Mitrovices 2013 16 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Ferizajit 2013 16 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Vushtrrise 2013 16 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Prizrenit 2013 16 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Pejes 2013 16 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Gjakoves 2013 16 Qershor 2017
Indikatoret themelor te mjekimi spitalor ne spitalin e Gjilanit 2013 16 Qershor 2017
Nr. i pacienteve te vdekur ne spitalet rajonale 2018 06 Mars 2020
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Mitrovices 2014 16 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Ferizajit 2014 16 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Vushtrrise 2014 16 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Prizrenit 2014 16 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Pejes 2014 16 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Gjakoves 2014 16 Qershor 2017
Aktiviteti ne spitalin rajonal te Gjilanit 2014 16 Qershor 2017
Aktiviteti i spitaleve rajonale 2018 06 Mars 2020
Te punesuarit ne spitalet rajonale 2018 06 Mars 2020
Struktura e grupeve te semundjeve sipas KNS-10 2013 16 Qershor 2017
Vizitat sipas departamenteve-sherbimeve 2017 06 Mars 2020
Vizitat ne kujdesin paresor shendetesor 2018 06 Mars 2020
Struktura kualifikuese shkollore ne QKMF 2018 06 Mars 2020
Struktura kualifikuese shkollore 2018 06 Mars 2020
Struktura gjinore e te punesuarve 2018 06 Mars 2020