Statistikat e Tregut të Punës

Përmbajtja Të dhënat e fundit Përditësuar me
Te diplomuar – Sipas perkatesise etnike Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Te diplomuar – Sipas kriterit gjinor dhe rajonal Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Te diplomuar – Sipas grup-moshave Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Regjistrimet e reja – Sipas struktures kualifikuese Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Regjistrimet e reja – Sipas perkatesise etnike Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Regjistrimet e reja – Sipas kriterit gjinor dhe rajonal Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Regjistrimet e reja – Sipas grup-moshave Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Regjistrimet e reja – Personat me aftesi te kufizuar Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Papunesia – Sipas struktures kualifikuese Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Papunesia – Sipas perkatesise etnike Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Papunesia – Sipas kriterit gjinor dhe rajonal Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Papunesia – Personat me aftesi te kufizuar Qershor 2014 12 Shkurt 2015
ITP – Sipas grup-moshave Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet – Sipas struktures kualifikuese Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet – Sipas perkatesise etnike Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet – Sipas kriterit gjinor dhe rajonal Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet – Sipas grup-moshave Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet – Punesimi sipas struktures kualifikuese Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet – Punesimi sipas sektoreve Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet – Punesimi sipas sektoreve 2 Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet – Punesimi sipas grup-moshave Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet – Punesimi sipas grup-moshave Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet – Punesimi sipas perkatesise etnike Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet – Sipas kriterit gjinor dhe rajonal Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet – Punesimi personat me aftesi te kufizuar Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet – Personat me aftesi te kufizuar Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Te diplomuar – Sipas struktures kualifikuese Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Trajnimet – Sipas grup-moshave Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Trajnimet – Sipas kriterit gjinor dhe rajonalTrajnimet – Sipas perkatesise etnike Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Trajnimet – Sipas struktures kualifikuese Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Vendet e lira – Sipas kriterit gjinor dhe rajonal Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Vendet e lira – Sipas sektoreve 2 Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Vendet e lira – Sipas sektoreve Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Vendet e lira – Sipas struktures kualifikuese Qershor 2014 12 Shkurt 2015