Statistikat e Tregut të Punës

PërmbajtjaTë dhënat e fundit Përditësuar me
Te diplomuar – Sipas perkatesise etnikeQershor 201412 Shkurt 2015
Te diplomuar – Sipas kriterit gjinor dhe rajonalQershor 201412 Shkurt 2015
Te diplomuar – Sipas grup-moshaveQershor 201412 Shkurt 2015
Regjistrimet e reja – Sipas struktures kualifikueseQershor 201412 Shkurt 2015
Regjistrimet e reja – Sipas perkatesise etnikeQershor 201412 Shkurt 2015
Regjistrimet e reja – Sipas kriterit gjinor dhe rajonalQershor 201412 Shkurt 2015
Regjistrimet e reja – Sipas grup-moshaveQershor 201412 Shkurt 2015
Regjistrimet e reja – Personat me aftesi te kufizuarQershor 201412 Shkurt 2015
Papunesia – Sipas struktures kualifikueseQershor 201412 Shkurt 2015
Papunesia – Sipas perkatesise etnikeQershor 201412 Shkurt 2015
Papunesia – Sipas kriterit gjinor dhe rajonalQershor 201412 Shkurt 2015
Papunesia – Personat me aftesi te kufizuarQershor 201412 Shkurt 2015
ITP – Sipas grup-moshaveQershor 201412 Shkurt 2015
Daljet – Sipas struktures kualifikueseQershor 201412 Shkurt 2015
Daljet – Sipas perkatesise etnikeQershor 201412 Shkurt 2015
Daljet – Sipas kriterit gjinor dhe rajonalQershor 201412 Shkurt 2015
Daljet – Sipas grup-moshaveQershor 201412 Shkurt 2015
Daljet – Punesimi sipas struktures kualifikueseQershor 201412 Shkurt 2015
Daljet – Punesimi sipas sektoreveQershor 201412 Shkurt 2015
Daljet – Punesimi sipas sektoreve 2Qershor 201412 Shkurt 2015
Daljet – Punesimi sipas grup-moshaveQershor 201412 Shkurt 2015
Daljet – Punesimi sipas grup-moshaveQershor 201412 Shkurt 2015
Daljet – Punesimi sipas perkatesise etnikeQershor 201412 Shkurt 2015
Daljet – Sipas kriterit gjinor dhe rajonalQershor 201412 Shkurt 2015
Daljet – Punesimi personat me aftesi te kufizuarQershor 201412 Shkurt 2015
Daljet – Personat me aftesi te kufizuarQershor 201412 Shkurt 2015
Te diplomuar – Sipas struktures kualifikueseQershor 201412 Shkurt 2015
Trajnimet – Sipas grup-moshaveQershor 201412 Shkurt 2015
Trajnimet – Sipas kriterit gjinor dhe rajonalTrajnimet – Sipas perkatesise etnikeQershor 201412 Shkurt 2015
Trajnimet – Sipas struktures kualifikueseQershor 201412 Shkurt 2015
Vendet e lira – Sipas kriterit gjinor dhe rajonalQershor 201412 Shkurt 2015
Vendet e lira – Sipas sektoreve 2Qershor 201412 Shkurt 2015
Vendet e lira – Sipas sektoreveQershor 201412 Shkurt 2015
Vendet e lira – Sipas struktures kualifikueseQershor 201412 Shkurt 2015