Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve

Me qëllim të konsistencës lidhur me tabelat statistikore mbi aktivitetet ekonomike të ndërmarrjeve të prezantuara në kuadër të anketës strukturore të ndërmarrjeve, UBT STATS ka bërë një ndërlidhje në mes të dy klasifikimeve, NACE Rev.1 dhe NACE Rev.2. Për më shumë, NACE është klasifikim ndërkombëtar statistikor mbi aktivitetet ekonomike. Për më shumë, shih vegëzën në vazhdim:

 

PërmbajtjaTë dhënat e fundit Përditësuar me
Ndermarrjet e reja sipas seksioneve ekonomikeTM4 201926 Shkurt 2020
Ndermarrjet e reja dhe te riregjistruara sipas seksioneve ekonomikeTM4 201926 Shkurt 2020
Shpenzimet ne baze te seksioneve ekonomike201806 Mars 2020
Struktura e qarkullimit sipas seksioneve ekonomike201806 Mars 2020
Paga mesatare sipas seksioneve ekonomike201806 Mars 2020
Shperndarja e te punesuarve sipas seksioneve ekonomike201806 Mars 2020
Numri i te punesuarve sipas seksioneve ekonomike201806 Mars 2020
Struktura e ndermarrjeve sipas seksioneve ekonomike201806 Mars 2020
Numri i ndermarrjeve aktive sipas seksioneve ekonomike201806 Mars 2020
Numri i ndermarrjeve dhe madhesise se mostres per ASN sipas viteve201806 Mars 2020
Kategorizimi i ndermarrjeve sipas madhesiseTM4 201926 Shkurt 2020
Ndermarrjet e reja sipas komunave dhe aktiviteteve ekonomikeTM4 201926 Shkurt 2020
Ndermarrjet e reja individuale sipas komunaveTM4 201926 Shkurt 2020
Ndermarrjet e reja jo-individuale sipas komunaveTM4 201926 Shkurt 2020
Ndermarrjet e reja sipas kategorise se nr. te punesuareveTM4 201926 Shkurt 2020
Ndermarrjet e reja sipas formes legale te organizimitTM4 201926 Shkurt 2020
Ndermarrjet e reja sipas prejardhjes se kapitalitTM4 201926 Shkurt 2020
Ndermarrjet e shuara sipas komunave dhe aktiviteteve ekonomikeTM4 201926 Shkurt 2020
Struktura e ndermarrjeve sipas gjinise se pronareveTM4 201926 Shkurt 2020
Krahasimi NACE Rev. 1 – NACE Rev. 216 Shtator 2015
Struktura e ndermarrjeve te reja sipas seksioneve ekonomikeTM2 201403 Gusht 2015
Struktura e ndermarrjeve te reja sipas formes legale te organizimitTM2 201403 Gusht 2015