Bordi i Industrisë

Fakulteti i Menaxhmentit, Biznesit dhe Ekonomisë ka krijuar dhe mban lidhje të ngushta me sektorin e industrisë, të kontribojnë në programet studimore të shkollës sonë, të dizajnuara në mënyrë që programi t’i plotëson nevojat e industrisë. Fakulteti ynë zakonisht zhvillon disa takime çdo vit me industrinë për të identifikuar nevojat e tyre duke përfshirë ligjëruesit e përfshirë nga industria për të sjellë trendet teknologjike, modelet e reja biznesore, konceptet e industrisë dhe kërkesat e tyre.

 

Bashkëpunimi me industrinë vendore ka qenë një nga pikat e forta të UBT dhe departamentet në UBT kanë krijuar partnerët e tyre në fokusin e tyre të studimit ku MBE fakulteti është fokusuar në sektorin e prodhimit duke përfshirë bankat. Gjithashtu, stafi mësimdhënës në MBE përbëhet nga një numër i konsiderueshëm i stafit me përvojë akademike që punon në sektorin e industrisë. Në kuadër të projektit erasmus UBT vazhdimisht përfshin aktorët e industrisë për projekte të përbashkëta. UBT ka partneritete të forta me ekipet ndërkombëtare të projektet që aplikohet ne nivele ndërkombëtare permes ekipeve bashkpunese qe kemi si nga: Gjermania, Republika Çeke, Danimarka, Holanda, Austria etj.

 

UBT ka një partneritet shumë të fuqishëm të tregut të punës dhe shoqërisë civile që u mundëson stafit të UBT-së të përqendrohet në nevojat e institucioneve të tregut të punës dhe organizatave të shoqërisë civile. Kjo është një mundësi shumë e rëndësishme për stafin e UBT-së për të avancuar karrierën e tyre.