Specializimet

SPECIALIZIMET

Niveli Bachelor:

  1. Financa, Banka dhe Sigurime
  2. Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
  3. Marketing dhe Shitje
  4. Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion
  5. Biznes Ndërkombëtar

Niveli Master:

  1. Financa, Banka dhe Kontabilitet
  2. Marketing dhe Shitje
  3. Ndërmarrësi dhe Inovacion
  4. Logjistikë dhe Menaxhim i Prokurimit