Orientimet

Bachelor – Në vitin e tretë, semestrin e pestë lëndë nga fushat ne vijim:

 • Prishtinë
  • Menaxhment, Ndërrmarrësi dhe Inovacion
  • Marketing dhe Shitje
  • Biznes Ndërkombëtar
  • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
  • Financa, Banka dhe Sigurime
 • Ferizaj
  • Menaxhment, Ndërrmarrësi dhe Inovacion
  • Marketing dhe Shitje
  • Biznes Ndërkombëtar
  • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
 • Prizren
  • Financa, Banka dhe Sigurime
  • Marketing dhe Shitje
  • Menaxhment, Ndërrmarrësi dhe Inovacion
 • Pejë > Programi i Studimit Administrim Biznesi (linku: https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-bacelor/administrim-biznesi/)

 

Master – Në vitin e dytë, semestrin e tretë lëndë nga fushat në vijim::

 • Financa, Banka dhe Kontabilitet
 • Marketing dhe Shitje
 • Menaxhimi, Ndërmarrësia dhe Inovacioni
 • Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit