Orientimet

Bachelor – Orientimet bazuar në degët ku ofrohet programi i studimeve të MBE -së:

 • Prishtinë (Nën riakreditim 2023)
  • Menaxhment, Ndërrmarrësi dhe Inovacion
  • Marketing dhe Shitje
  • Biznes Ndërkombëtar
  • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
  • Financa, Banka dhe Sigurime
 • Ferizaj
  • Menaxhment, Ndërrmarrësi dhe Inovacion
  • Marketing dhe Shitje
  • Biznes Ndërkombëtar
  • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
 • Prizren
  • Financa, Banka dhe Sigurime
  • Marketing dhe Shitje
  • Menaxhment, Ndërrmarrësi dhe Inovacion
 • Pejë
  • Financa, Banka dhe Kontabilitet
  • Marketing dhe Shitje
  • Menaxhment, Ndërrmarrësi dhe Inovacion

 

Master (Nën riakreditim 2023):

 • Financa, Banka dhe Kontabilitet
 • Marketing dhe Shitje
 • Menaxhimi, Ndërmarrësia dhe Inovacioni
 • Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit