MOS PËR MS POWERPOINT 2016/2019

MOS PËR MS POWERPOINT 2016/2019

JU DO TË MËSONI TË:

Përdorni programin e Microsoft Office® PowerPoint si një ekspert, modul i cili ju ndihmon që të përpiloni prezantime të ndryshme. Ky modul është program gjithëpërfshirës për certifikim, i aprovuar nga Microsoft në mënyrë që të vërtetojë aftësitë e përdoruesit të Microsoft Office® PowerPoint.

PËRFITIMET TUAJA NGA KY TRAJNIM

Nga Microsoft Office® Specialist certifikimi do të keni dobi nëse dëshironi që të keni përparim në karrierë pasi që kjo certifikatë dëshmon ekspertizën tuaj për programet e Microsoft Office®. Kudo në botë, punëdhënësit e dinë se punësimi i kuadrove me këtë certifikim është veprim i qëlluar.

PËRMBAJTJA E KËTIJ TRAJNIMI

  • Krijimi i përmbajtjes
  • Formatizimi i përmbajtjes
  • Bashkëpunimi
  • Menaxhimi dhe dorëzimi i prezantimeve

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/