MOS PËR MS WORD 2016/2019

MOS PËR MS WORD 2016/2019

JU DO TË MËSONI TË:

Përdorni programin e Microsoft Office® Word si një ekspert, modul i cili ju ndihmon që të hartoni dokumente, tabela të ndryshme të cilat janë pjesë e punës suaj. Ky modul është program gjithëpërfshirës për certifikim, i aprovuar nga Microsoft në mënyrë që të vërtetojë aftësitë e përdoruesit të Microsoft Office® Word.

PËRFITIMET TUAJA NGA KY TRAJNIM:

Nga Microsoft Office® Specialist certifikimi do të keni dobi nëse dëshironi që të keni përparim në karrierë pasi që kjo certifikatë dëshmon ekspertizën tuaj për programet e Microsoft Office®. Kudo në botë, punëdhënësit e dinë se punësimi i kuadrove me këtë certifikim është veprim i qëlluar.

PËRMBAJTJA E KËTIJ TRAJNIMI:

  • Formatizimi i përmbajtjes
  • Organizimi i përmbajtjes
  • Formatizimi i dokumenteve
  • Bashkëpunimi
  • Përshtatja e MS Word

KOHËZGJATJA: 18 orë