MOS PËR MS EXCEL 2016/2019

MOS PËR MS EXCEL 2016/2019

JU DO TË MËSONI TË

Përdorni programin e Microsoft Office® Excel si një ekspert, modul i cili ju ndihmon që të përpiloni dhe të kryeni kalkulime të ndryshme të tabelave. Ky modul është program gjithëpërfshirës për certifikim, i aprovuar nga Microsoft në mënyrë që të vërtetojë aftësitë e përdoruesit të Microsoft Office® Excel.

PËRFITIMET TUAJA NGA KY TRAJNIM

Nga Microsoft Office® Specialist certifikimi do të keni dobi nëse dëshironi që të keni përparim në karrierë pasi që kjo certifikatë dëshmon ekspertizën tuaj për programet e Microsoft Office®. Kudo në botë, punëdhënësit e dinë se punësimi i kuadrove me këtë certifikim është veprim i qëlluar.

PËRMBAJTJA E KËTIJ TRAJNIMI

  • Organizimi dhe analizimi i të dhënave
  • Formatizimi i të dhënave dhe i përmbajtjes
  • Bashkëpunimi
  • Menaxhimi të dhënave dhe i librit të punës
  • Përshtatja e MS Excel

Kohëzgjatja: 18 orë

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/