Windows 10

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime/apliko-online/Ky trajnim ju ndihmon që të përgatiteni për provimin MD-100 (Modern Desktop). Pas përfundimit të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për:

  • Shpërndarja e Windows,
  • Menaxhimin e pajisjeve dhe të dhënave,
  • Konfigurimin e konektiviteit dhe
  • Mirembajtja e Windows.

 

Kohëzgjatja: 40 orë

 

Trajnimi do të ligjërohet në gjuhën shqipe, kurse materiali do të jetë në gjuhën angleze.

 

Sistemi operativ që do të përdoret:

  • Windows Server 2016 dhe
  • Windows 10.

 

Për më shumë klikoni në linkun më poshtë:

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/md-100

 

Për të aplikuar klikoni në: https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime/apliko-online/