MOS PËR MS OUTLOOK 2016/2019

MOS PËR MS OUTLOOK 2016/2019

JU DO TË MËSONI TË

Përdorni programin e Microsoft Office® Outlook si një ekspert, program i cili ju ndihmon që të keni një komunikim më të lehtë, më të shpejtë si dhe të keni një organizim më të mirë profesional. Ky modul është program gjithëpërfshirës për certifikim, i aprovuar nga Microsoft në mënyrë që të vërtetojë aftësitë e përdoruesit të Microsoft Office®Outlook.

PËRFITIMET TUAJA NGA KY TRAJNIM

Nga Microsoft Office® Specialist certifikimi do të keni dobi nëse dëshironi që të keni përparim në karrierë pasi që kjo certifikatë dëshmon ekspertizën tuaj për programet e Microsoft Office®. Kudo në botë, punëdhënësit e dinë se punësimi i kuadrove me këtë certifikim është veprim i qëlluar.

PËRMBAJTJA E KËTIJ TRAJNIMI

  • Dërgimi i porosive
  • Punimi i orarit
  • Organizimi

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/