Prezantimet

Prezantimet

Qëllimi i modulit:

Ky modul u mundëson kandidatëve të kuptojnë konceptin e prezantimeve
dhe të demonstrojnë aftësitë e tyre ne përdorimin e programit
për prezantime.

 

Me përfundimin e këtij moduli kandidati do të jetë në gjendje të:

• Punoj me prezantime dhe t’i ruaj ato në formate të ndryshme
• Zgjedh opsione, të tilla si funksioni i ndihmës, për të rritur produktivitetin
• Kuptoj format e ndryshme të prezantimit dhe të përdorimit të tyre, përzgjedhë forma të ndryshme të
sllajdeve dhe të dizajneve
• Shkruaj, editoj dhe formatoj tekst në prezantime. Te njohë praktikat më të mira në aplikimin e titujve
unik në sllajde.
• Zgjedh, krijoj dhe formatoj diagrame për të komunikuar informacion kuptimplotë.
• Insertoj dhe modifikoj fotografi, imazhe dhe figura grafike.
• Aplikoj animacione dhe efekte të tranzicionit në prezantime dhe të kontrolloj dhe korrigjoj përmbajtjen
e prezantimit para se të shtypet përfundimisht dhe të prezantohet.

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/