Struktura e Programit

Viti I: 60 ECTS 
SEMESTRI 1: 30 ECTS 
O  Hulumtimi dhe Metodologjia e Hulumtimit   8 
O  Statistika të Avancuara dhe Vlerësim Kritik  8 
O  Menaxhimi i Njohurive në Kujdesin Shëndetësor  8 
Z  Menaxhimi i Fatkeqësive dhe Emergjencave  6 
  SEMESTRI 2: 30 ECTS 
O  Vlerësimi, Planifikimi dhe Vlerësimi i Nevojave Shëndetësore  8 
O  Vlerësimi Ekonomik dhe Financimi i Kujdesit Shëndetësor  8 
O  Udhëheqja dhe Menaxhimi i Shërbimeve Shëndetësore  8 
Z  Kontrolli i Sëmundjeve të Transmetueshme  6 
Viti II: 60 ECTS 
  SEMESTRI 3: 30 ECTS 
O  Përdorimi i Politikës për Forcimin e Sistemeve Shëndetësore  8 
O  Epidemiologji  8 
O  Informatika e Shëndetit Publik  8 
Z  Promovimi i shëndetit  6 
SEMESTRI 4: 30 ECTS 
  Teza Master  30