Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Studentët që kanë diplomuar nga një program bachelor në Juridik (240 ECTS) dhe të cilët mund të demonstrojnë një linjë të mirë të arritjeve akademike (7.5 / 10) dhe më të lartë, janë të pranuar në program. Në procesin e zbatimit të sistemit të Bolonjës shumë programe të drejtësisë-juridikut  të ciklit të parë janë zakonisht 180 ECTS. Mirëpo, studentët që kanë më pak se 240 ECTS nga studimet bachelor duhet të kenë ose të kaluar provimin e jurisprudencës në Kosovë ose të kenë marrë diferencën e kurseve [ofruara në UBT] për të përmbushur kërkesat.