Orientimet

Viti i parë është krijuar për të siguruar dhe pajisur kandidatët me aftësi dhe kompetenca të përgjithshme. Në semestrin e tretë, kandidatët zgjedhin orientimin e tyre, ku çdo lëndë është projektuar për të arritur objektiva specifike që do t’i mundësojnë kandidatëve të kenë një punë të përshtatshme në përputhje me studimet e tyre.

 

Orientimet në nivelin Master:

  • Financa, Banka dhe Kontabilitet
  • Marketing dhe Shitje
  • Menaxhimi, Ndërmarrësia dhe Inovacioni
  • Logjistika dhe Menaxhimi i Prokurimit