Infrastruktura

INFRASTRUKTURA

 

UBT ka ndërtuar dhe pajisur laboratorët modern për të mundësuar mësimin praktik të studentëve, si dhe veprimtari kërkimore në fushat e shkencave të ushqimit dhe teknologjise. Në perputhshmeri me qëllimin e këtij programi studimor, laboratorët e mëposhtme janë në dispozicion bashkë me pajisjet përkatëse: Laboratori për mikrobiologji, Laboratori për biokimi, Laboratori i analizave fiziko-kimike, Laboratori i analizave instrumentale, Laboratori senzorik, Depo.

 

Lista e pajisjeve laboratorike dhe materialet tjera

 

NrInstrumentet/qelqurinatSasia
Laboratori parapregaditorInstrumente
PrezentDestilator1
PrezentPeshore analitike ose teknike (0.01-0.0001 decimale)1
PrezentMaqinë për larjen e enëve1
Laboratori fiziko-kimikInstrumente
PrezentDigestor1
PrezentPeshore analitike (0.01-0.0001 decimale)1
PrezentBanjë ujore1
PrezentCentrifugë1
PrezentPolarimeter1
PrezentKolorimeter1
Prezent Aerometra ( të ndryshëm)
PrezentAlkoolmeter1
Prezent Volumometer1
PrezentTremometra digjital4
Prezent Beta star (komplet me inkubator)1
PrezentFrigorifer1
PrezentPipeta automatike
PrezentTermometra
PrezentTitrues manual, automatik
PrezentFotometer1
PrezentQelqurina
PrezentEksikator me silikagel
PrezentEnë për ruajtjen e reagjenteve ( tejdukshëm, errët)
PrezentEnë qelqi ( 100,500,1000,5000ml)
PrezentMenzura ( 50,100,250,500,1000 ml)
PrezentPipeta të ndryshme
PrezentPipeta centrifugale, qelqi, plastike
PrezentEpruveta
PrezentEpruveta durham me grykë
PrezentEnë petri
PrezentBeker
PrezentErlenmayera sasi të ndryshme
PrezentKomplete për mbajtëse epruveta
PrezentHinka ndarësre
PrezentFtohës kthyes
PrezentStativa
PrezentLugë plastike
PrezentAvan porcelani
PrezentMjete për marrjen e mostrave, transportin dhe ruajtjen e të njejtave
PrezentMjet për kushte anaerobe
PrezentLetër lakmusi
PrezentEnë plastike për ujë të destiluar
PrezentAnalizator Biokimik1
Etj.
Laboratori mikrobiologjikInstrumentet
PrezentBanjo ujore1
PrezentSterilizator (sterilizim i thatë)1
PrezentPërzirse magnetike1
PrezentTavolinë laminare1
PrezentIkubator3
PrezentInkubator (Me sistem ftohje për mikrooganizmat psikrofil)1
PrezentMikroskop optik15
PrezentNumërues i kolonive (colony counter)1
PrezentMateriale për laboratorin e mikrobiologjisë
PrezentPropipeta mikrobiologjike2
PrezentPipeta mikrobiologjike (qelqi ose plastike)
Laboratori i sigurisë ushqimoreInstrumente
PrezentSpektrofotometer1
PrezentAbsorber atomik, etj1
Laboratori senzorikMjete
PrezentTavolinë, me kabina1