Bashkëpunimi Ndërkombëtar

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

 

UBT është një institucion i karakterizuar nga një dimension i spikatur ndërkombëtar, gjë që reflektohet në programet e studimit, përbërjen e stafit akademik, studentët por dhe në shkëmbimet intensive dhe të larmishme me partnerë të ndryshëm ndërkombëtarë si në kuadër të aktiviteteve të përbashkëta kërkimore e didaktike ashtu dhe në shkëmbime të vazhdueshme dhe mobilitet të lartë mes stafit akademik dhe studentëve.

 

Përmes UBT-së ju mund të studioni dhe të përfitoni bursa të plota studimi në Universitet
partnere si :

 

 

Universiteti Vendi Viti i nenshkrimit te marreveshjes
Budapest University of Technology and Economics (Erasmus +) Hungari 2014
Corvinus University of Budapest (Erasmus +) Hungari 2015
Latvia University of Agriculture Latvi 2015
Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences  (Erasmus +) Lituani 2015
European Polytechnical University (Erasmus +) Bullgari 2015
University of Zagreb (MoU) Kroaci 2015
Technical University Sofia (Erasmus +) Bullgari 2015

 

Morehead State University (MoU) SHBA 2016
Universtiy of Kentucky (MoU) SHBA 2016