Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

NDËRLIDHJA ME INDUSTRINË DHE PARTNERITETI

 

Bashkëpunimi midis UBT-së dhe industrisë është një prej prioriteteve institucionale, të cilat ndikojnë në realizimin e objektivave teorike të mësimdhënies dhe trajnimin e nevojshëm praktik të tyre. Roli i veçantë i këtij bashkëpunimi është permbushja e dy objektivave kryesore: niveli më i lartë i njohurive teorike dhe se dyti zhvillimi i aftësive praktike në zgjidhjen e problemeve.

 

Si rrjedhojë, UBT është në krijim të marrëveshjeve të bashkëpunimit me një numër të bizneseve dhe organizatave të cilat punojnë në fushën e programit studimor, në mënyrë që të sigurohet mundësia e realizimit të mësimit paraktik në kompani. Në vijim është lista e kompanive me të cilat UBT është në proces së vendosjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit:

 

Nr. Ndërmarrja / Organizata Fusha e bashkëpunimit Vendi i ndërmarrjes / organizates
1 Meka Procesimi/përpunimi i drithërave Prizren
2 SANI Procesimi/përpunimi i drithërave Prizren
3 Progresi Procesimi dhe prodhimi i perimeve Prizren
4 Frutomania Prodhimi i lëngjeve Gjilan
5 Frutti Prodhimi i lëngjeve Prizren
6 Devolli Group Procesimi dhe prodhimi, paketimi dhe tregëtimi i birrës, lëngjeve, qumështit, dhe dridhërave Pejë
7 Devolli Kompani Prodhimi i kafesë Pejë
8 Abi Prodhimet e qumështit Prizren
9 Elkos Group Grumbullimi, ruajtja, procesimi, paketimi dhe tregtimi i produketeve ushqimore Prishtinë dhe rajonet tjera të Kosovës
10 Viva Fresh Grumbullimi, ruajtja, procesimi, paketimi dhe tregtimi i produketeve ushqimore Prishtinë dhe rajonet tjera të Kosovës
11 Vipa Chips Grumbullimi, ruajtja, procesimi, paketimi dhe tregtimi i produketeve ushqimore Vushtrri
12 Qendra Klinike Universitare dhe Spitalet Rajonale Nutricioni / pacientët Prishtinë dhe rajonet tjera të Kosovës
13 Kopshtet e fëmijëve Nutricioni / fëmijët Prishtinë
14 Fitness Club Nutricioni / sporti Prishtinë
15 Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës së Kosovës Cilësia dhe siguria e ushëimit Prishtinë
16 Instituti Hidrometeorologjik Hulumtimi Prishtinë
17 Instituti i Bujqësisë Hulumtimi Pejë
IADK Vushtrri
Radoniqi Gjakovë
Rugova Pejë
Bonita Lipjan