Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

NDËRLIDHJA ME INDUSTRINË DHE PARTNERITETI

 

Bashkëpunimi midis UBT-së dhe industrisë është një prej prioriteteve institucionale, të cilat ndikojnë në realizimin e objektivave teorike të mësimdhënies dhe trajnimin e nevojshëm praktik të tyre. Roli i veçantë i këtij bashkëpunimi është permbushja e dy objektivave kryesore: niveli më i lartë i njohurive teorike dhe se dyti zhvillimi i aftësive praktike në zgjidhjen e problemeve.

 

Si rrjedhojë, UBT është në krijim të marrëveshjeve të bashkëpunimit me një numër të bizneseve dhe organizatave të cilat punojnë në fushën e programit studimor, në mënyrë që të sigurohet mundësia e realizimit të mësimit paraktik në kompani. Në vijim është lista e kompanive me të cilat UBT është në proces së vendosjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit:

 

Nr.Ndërmarrja / OrganizataFusha e bashkëpunimitVendi i ndërmarrjes / organizates
1MekaProcesimi/përpunimi i drithëravePrizren
2SANIProcesimi/përpunimi i drithëravePrizren
3ProgresiProcesimi dhe prodhimi i perimevePrizren
4FrutomaniaProdhimi i lëngjeveGjilan
5FruttiProdhimi i lëngjevePrizren
6Devolli GroupProcesimi dhe prodhimi, paketimi dhe tregëtimi i birrës, lëngjeve, qumështit, dhe dridhëravePejë
7Devolli KompaniProdhimi i kafesëPejë
8AbiProdhimet e qumështitPrizren
9Elkos GroupGrumbullimi, ruajtja, procesimi, paketimi dhe tregtimi i produketeve ushqimorePrishtinë dhe rajonet tjera të Kosovës
10Viva FreshGrumbullimi, ruajtja, procesimi, paketimi dhe tregtimi i produketeve ushqimorePrishtinë dhe rajonet tjera të Kosovës
11Vipa ChipsGrumbullimi, ruajtja, procesimi, paketimi dhe tregtimi i produketeve ushqimoreVushtrri
12Qendra Klinike Universitare dhe Spitalet RajonaleNutricioni / pacientëtPrishtinë dhe rajonet tjera të Kosovës
13Kopshtet e fëmijëveNutricioni / fëmijëtPrishtinë
14Fitness ClubNutricioni / sportiPrishtinë
15Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës së KosovësCilësia dhe siguria e ushëimitPrishtinë
16Instituti HidrometeorologjikHulumtimiPrishtinë
17Instituti i BujqësisëHulumtimiPejë
IADKVushtrri
RadoniqiGjakovë
RugovaPejë
BonitaLipjan