Stafi

Dekan: Dr. Sci. Ariana Gjoni

Email: [email protected]

 

Udheheqese e Programit: Aferdita Statovci

Email: [email protected]

 

Koordinatore: Erzana Beka

Email: [email protected]

 

Kordinatore për tema të diplomës dhe Kryesuese e Nën-komisionit të transfereve: Cennet Lika

Email: [email protected]

 

Koordinatore për Akademi Verore: Laura Ymeri

Email: [email protected]

 

Koordinatore për Konferencën Ndërkombëtare: Arbëresha Hoxha

Email: [email protected]