Pranimi ne Studime, Kriteret, Deadlines

Pranimi i Integruar i Projektit UBT

 

Programi është hartuar për të tërhequr:

 

Nxënësit me diploma të mesme të larta në art, ndërtim, arkitekturë dhe prodhim
Nxënësit që kanë punuar në një art dhe dizajn të fokusuar ngushtë
Studentët nga disiplina të tjera duan të ndryshojnë shtigjet e karrierës, pra studentët e shkencës, matematikës dhe inxhinierisë, studentë nga biznesi dhe administrata.
Profesionistë që punojnë në industri, TIK, tekstile dhe këpucë, dizajn modës, të interesuar për të përmirësuar aftësitë e tyre dhe shkallën e karrierës.

 

Kriteret e pranimit të programit janë si më poshtë:

 

Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në ndërtim dhe infrastrukturë
Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në inxhinieri civile
Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në arkitekturë
Nxënësit që kanë diplomuar nga fusha e biznesit dhe administratës të cilët demonstrojnë përvojën e mëparshme të punës në inxhinieri ndërtimore janë në gjendje të plotësojnë Paketat e Përgatitjes që përfshijnë disa kurse universitare të dorëzuara në UBT.